– Kan arbeidsgiver pålegge de ansatte hjemmekontor?

– Dersom dere har ansatte som må i karantene, eller som er usikre på om de kan være smittebærere eller lignende, så kan arbeidsgiver gjennom styringsretten pålegge arbeidstaker hjemmekontor. Dersom den ansatte er hjemme pga. sykdom, og så blir frisk til å jobbe igjen, så kan arbeidsgiver også pålegge hjemmekontor ut karantenetiden slik at man er sikre på at arbeidstakeren ikke bringer smitte til arbeidsplassen.

Det anbefales derfor alle å ta en sjekk på at alle ansatte har mulighet for å ta hjemmekontor, eventuelt hvordan det skal løses dersom de ansatte arbeider på stasjonære PCer på kontoret. Et alternativ kan da være å sende utstyr hjem til den ansatte.

­Hvem må dekke utgiftene ved fravær?

– Dersom den ansatte har fått sykemelding, så gjelder de vanlige reglene for sykelønn og arbeidsgiverperiode. Dersom den ansatte må være hjemme fordi de har barn i en barnehage som blir stengt, så er det i utgangspunktet foreldrene som må benytte seg av enten avspasering, uttak av ferie eller ulønnet permisjon. Folketrygdloven gir omsorgspenger der foreldre må være hjemme som følge av barnepassers sykdom, men ikke dersom en barnehage eller skole stenges på føre-var prinsippet. Det er mulig det vil ytes omsorgspenger dersom institusjonen stenger som følge av påvist sykdom hos en eller flere av de ansatte. I en slik situasjon vil vi uansett anbefale arbeidsgiver å legge til rette for hjemmekontor. Ved hjemmekontor vil arbeidsgiver dekke lønn som normalt, forutsatt naturligvis at arbeidstaker faktisk får jobbet.

– Vi sitter i åpent landskap, hva bør vi gjøre?

– Som utgangspunkt må vi her vise til FHI og myndighetenes anbefalinger. Husk muligheten for å ringe publikumstelefonen til FHI på tlf 815 55 015. Vi vil likevel anbefale alle kontorer å legge til rette for god hygiene og gjøre de hygienetiltak dere ser er mulig. Oppfordre de ansatte til hyppig håndvask og god hosteskikk, ha godt med papir og såpe tilgjengelig, og vær ekstra påpasselige rundt lunsj. Kanskje kan det være et tiltak å gå vekk fra felles lunsj for en periode dersom det er mange som benytter seg av den, og man vurderer smitterisikoen som ekstra stor der.

– Vi har arbeidstakere som har bestilt ferie, kan vi nekte dem å dra?

– I utgangspunktet kan arbeidstakere alltid gjøre som de vil med sin fritid, og dere kan ikke pålegge dem å holde seg hjemme. Likevel, dersom den planlagte ferieturen går til et sted som er i risikosonen, så kan det være en mulighet til å nekte arbeidstaker å reise. Arbeidsgiver må da være forberedt på å dekke det eventuelle økonomiske tapet arbeidstakerne har ved å ikke få dratt på ferie. Dette kan fort bli dyrt når det er snakk om en familieferie i påsken, så et bedre alternativ er nok heller å pålegge den ansatte hjemmekontor i etterkant av ferien. Her kan det også hende at myndighetene kommer inn med et reiseforbud, eller at flyselskapene innstiller flyene, så muligens løser dette seg selv.

Kilde: Arkitektforeningen