NRK refererte nylig en undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) der støy oppgis som en mulig forklaring på at medarbeidere i kontorlandskap/delte kontorer har høyere sykefravær enn medarbeidere i cellekontorer. Ifølge undersøkelsen kan kontorlandskap bety 12 prosent høyere sykefravær og delt kontor 18 prosent høyere sykefravær.

De fleste som har sittet i åpent landskap har erfart at uønsket lyd kan være en stressfaktor. Det dreier seg gjerne om romklang i store lokaler og arbeidsplasser som er plassert for nær kjøkken, sosiale soner eller maskinpark. Det kan også være snakk om kollegers bruk av utestemme eller trafikkarealer som ligger for tett på uskjermede arbeidspulter.  Resultatet er det samme: Du blir sliten i hodet, taper konsentrasjon og finner deg en alternativ arbeidsplass, for eksempel hjemmekontor, stillerom e.l.

Men å bruke støyplagen som argument mot kontorlandskapene er å snu ting på hodet.  Det er ikke nødvendigvis løsningen det er noe galt med, men måten den er implementert på. Dersom forebygging av støyplager er tema fra dag 1, kan problemet reduseres eller elimineres helt.  Faglig sett er det et problem at mange hopper bukk over akustikk i de tidlige fasene av prosjekteringen. Spørsmålet hentes frem for sent og blir dermed en salderingspost.

Vi interiørarkitekter har et klart ansvar for å sikre at temaet akustikk får større plass i prosjekteringsarbeidet.  Vi har et knippe virkemidler, men NB: disse må ikke oppfattes som en meny man kan velge fra. Den som vil støyplagen til livs, må utnytte alle muligheter.

Gulvet er viktigst

Harde gulv som parkett, laminat og en del andre belegg forårsaker betydelig støy, og teppegulv er derfor det mest virkningsfulle tiltaket. I gangsoner passer det best med kort luv, og her er det smart å bruke teppefliser siden disse enkelt lar seg skifte ut ved slitasje eller skade. I møterom og stillerom bør man bruke lang luv og gjerne metervare.  Husk gode renholdsrutiner slik at støyproblemet ikke erstattes av støvproblemer.

Vis større interesse for vegger og tak

Moderne kontorer kjennetegnes av mange harde flater: Gulv, pulter, maskinpark og malte, ofte nesten minimalistiske vegger. Det finnes flere grep som demper uønsket støy. Akustiske, perforerte takplater fanger opp lyd, og det hjelper å montere for eksempel spilevegger, akustiske veggplater eller akustiske skiller mellom arbeidsplassene.

Unngå tekstilredsel

Tekstiler har god lyddempende effekt. Gardiner, møbler, puter og til og med lampeskjermer tjener akustiske hensyn.  Stoppede møbler utgjør nødvendig motvekt til alle de harde flatene vi omgir oss med, og spesiallagede, akustiske gardiner stanser lyd. Vær spesielt oppmerksom på møterommene. Velger man glassvegger dekket med folie kombinert med stram møblering, blir det i sum for mange harde flater.

Til slutt et hjertesukk: Så sent som på 90-tallet monterte man teppemateriale under bordplater for å motvirke støyplager. Kan vi vente oss at møbelprodusentene gjeninnfører denne praksisen?