Sparekonsernet Storebrand profilerer seg som en grønn aktør, som kaster ut miljøfiendtlige selskaper fra sine investeringsporteføljer og bruker eiermakten til å fronte miljøinvesteringer. Samtidig er Storebrand en av Norges største eiendomsaktører, med en  eiendomsportefølje under forvaltning i Storebrand Asset Management AS på rundt 1 million kvadratmeter. Også i eiendomsvirksomheten er det fokus på miljø og bærekraft. Storebrand var den første til å slutte seg til ti strakstiltak for byggeiere som ble definert i Eiendomsbransjens veikart mot 2050.  

Vil gjøre det enkelt 

Nå jobber Storebrand Eiendom med å øke leietakernes mulighet til å velge grønne løsninger når de skal inn i selskapets lokaler. 

Valg av materialer, produkter og løsninger for tilpasning av lokaler kan ha store konsekvenser for leietakernes helse og inneklima, og fleksibiliteten for fremtidige endringer. Også CO2-utslipp og miljøskadelige stoffer i leverandørkjeden, og ikke minst muligheten for gjenbruk, sparte ressurser og redusert avfallsbelastning berøres. Vi vil gjøre det enkelt for leietakerne å gjøre miljøriktige valg, sier Unn Hofstad, leder for bærekraft i Storebrand Eiendom til NæringsEiendom 

Hun mener det er en utfordring at leietakere kan ha bestemt seg for flere materialer og løsninger uten å vite hvilken effekt det har inneklima og ytre miljø, både på kort og lang sikt.  

En gjennomarbeidet meny av produkter som ivaretar et bredt spekter av helse- og miljøutfordringer, samtidig som det møter estetiske og funksjonelle krav, er et viktig verktøy.  

– Det er ikke alltid vi får anledning til å legge frem dette når vi kommer til bords med leietakere. De kan allerede ha utarbeidet sine materialvalg sammen med en interiørarkitekt, eller det foreligger en kravspesifikasjon fra leietakers rådgiver. Denne hensyntar sjelden miljø på en god nok måte. Det kan være urealistiske krav tilsvarende nybyggstandard, eller manglende vurdering av kravenes miljøkonsekvenser, sier Hofstad.  

Smått, men stort 

Storebrand Eiendom har med seg interiørarkitektfirmaet Zinc i arbeidet med å vurdere og presentere alternativene på interiøret. Et eksempel er at en leietaker får hjelp til å velge det mest helse- og miljøvennlige teppet, eller kjøkkeninnredningen med gjenbrukbare materialer som ikke blir restavfall eller farlig avfall i neste runde.  

– Dette er små prosjekter, isolert sett, men vi gjør det i store volum. Det vil derfor ha stor effekt, sier Unn Hofstad, som inviterer til bransjen til samarbeid om dette fremover.