For eiendomsselskapene og leietaker har det vært en utfordring å få gjennomført investeringer i byggene som reduserer energiforbruket. Mens gårdeier tar investeringen, vil leietaker stikke av med gevinsten i form av lavere energikostnader. Det børsnoterte eiendomsselskapet Entra utviklet derfor såkalte grønne leieavtaler.

Suksess

Entras adm. direktør Sonja Horn forteller at selskapet har hatt stor suksess med de grønne leieavtalene.

– Vi jobbet veldig mye med grønne leieavtaler i starten. Vi identifiserte områder hvor vi så at vi kunne jobbe med å forbedre energiforbruket i byggene våre. Der vi har lange leieavtaler, er det leietakeren som får gleden av besparelsen. Det vi har gjort er å systematisk kartlegge hva som kan gjøres og nærmest legge frem en garanti for leietaker på hva vi kan spare i energikostnader for dem, og så må vi dele litt på besparelsen slik at Entra kan ta investeringen, sier Horn til NæringsEiendom.

Ca. 100 avtaler

Entra har nå signert ca. 100 slike leieavtaler, noe som har vært avgjørende for å få gjort investeringene.

– Nå har vi kommet opp på et nivå hvor mye av det som kan gjøres av tiltak allerede er gjort. Dette har vært kjempeviktig for å komme i gang og få ned energiforbruket i byggene våre, fortsetter Horn.

Entra har redusert energibruken i sine bygg med ca. 40 prosent de siste årene.

– Dette har vært ett av tiltakene. I tillegg har vi investert i kompetanseutvikling internt, sånn at vi har driftspersonell som er veldig gode på å følge opp energiledelsen. De sitter og overvåker og kan fange opp avvik umiddelbart, sier Entra-sjefen.

Hun oppfordrer leietakere til å gå i dialog med gårdeier for å få ned energibruken.

– Hvis gårdeier trenger å gjøre en investering, og man har en lang leiekontrakt som gjør at man ikke kan ta det ut i økt husleie, kan utleier og leietaker bli enige med om den investeringen. Da deler de besparelsene, sier Sonja Horn.

Grønne søk etter lokaler

Adm. direktør Anders Solaas i Cushman & Wakefield har bakgrunn som eiendomsdirektør i Entra. Der var han med på i å utvikle grønne leieavtaler.

– Bakgrunnen for at Entra begynte med dette var at de ville se hvordan de kunne ta miljøinvesteringer på eksisterende bygg. Man kan ikke bare dytte det over på leietaker ved felleskostnadene, det går ikke leietaker med på, sier Solaas.

Nå er han opptatt av å endre kravspeken til bedrifter som søker etter lokaler i en mer miljøriktig retning. Cushman & Wakefield Realkapital har lansert CWR Bærekraft, som er en langt mer spisset kravspesifikasjon til leietakere som vil sette fokus på bærekraft og miljø. Noe av det Solaas vil til livs, er store totalrenoveringer av arealer hvor det ikke er behov for det.

– Vi er nå ute i markedet og søker etter lokaler for MAD, og de bruker denne kravspeken fullt ut. Tanken er at vi skal være med på å påvirke folk og bedrifter til å ha mer fokus på bærekraft når de søker etter lokaler, sier Solaas.

VIL HA GRØNNE SØK: Adm. direktør Anders Solaas i Cushman & Wakefield satser på en grønn kravspek for leiesøk.

– Hvordan har markedet tatt i mot dette?

– Noen er jo litt skeptiske i begynnelsen, mens andre er veldig positive. Vi jobber for å få mer og mer elementer inn i spesifikasjonen. Blant annet kan det være å trekke inn ombruk i elementer, så ikke alt rives. I Media City Bergen tok Entra blant annet og bevarte betongelementene i bygget. Så det er mulig å få til gode løsninger som er bærekraftige, sier Solaas.

Søker vil ha mer ombruk

Adm. direktør Nicolai Riise i Mad arkitekter har tidligere uttalt til Estate Nyheter at han vil ha maksimal gjenbruk i de nye lokalene til arkitektfirmaet.

– Hvis jeg som leietaker vil ha et brukt toalett i lokalene mine, så bør jeg kunne få det. Dessverre er det sånn i kontormarkedet at alt skal hives ut når det kommer en ny leietaker. Vi vil bruke det som brukes kan. Når Cushman & Wakefield Realkapital er med på dette, så tror jeg vi kan få til endringer. Markedet får et valg mellom en tung kravspek og en mer enkel som fokuserer på bærekraft. Brukerne som skal flytte har ikke hatt et slikt valg før, sier Riise.

VIL HA MER OMBRUK: Adm. direktør Nicolai Riise i Mad arkitekter vil ha så mye ombruk som mulig i de nye lokalene og mener en grønn kravspek for eiendomssøkere er veien å gå.