– Mennesker i dag tilbringer 90 prosent av tiden inne. Jeg har jobbet i 30 år for å se på virkningen mellom natur og mennesker, og hvordan vi kan bruke disse effektene inne i rom. Husk at vi er laget for natur og bevegelse i natur, så sitter vi inne og skal fungere som mennesker, sier Jørn Viumdal i Skogluft. Han er også forfatter av boka «Skogluft-effekten» som er solgt til 100 land.

Viumdal mener at vi i alt for stor grad oppholder oss innendørs, og at dette har negativ påvirkning på helsen og effektiviteten på arbeidsplassen. Symptomene på naturmangel er blant annet tretthet, utslitthet, hodepine, stress, luftveisirritasjoner og hudproblemer. Han fremhever også at forskning viser at gevinstene ved flere turer i skogen er over straks vi er tilbake innendørs. Derfor setter Skogluft inn elementer av natur i form av plantevegger på arbeidsplasser, i hjemme og offentlige rom.

Se videoen: «Skogluft vil revolusjonere kontoret»

– Vi benytter planter som vokser mye inne. Vekst er en viktig forutsetning for å ha god effekt på folk. Når planten vokser avsondrer den en mengde gasser, det er summen av disse som gjør oss godt. Når planten belyses med dagslys vil refleksjonen av dette lyset til oss gi en veldig stor effekt, forklarer han og understreker at dette er forskningsbasert.

I 1994 kom han i kontakt med professor Tove Fjeld ved Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås, hun gjorde verdens største studie i løpet av 8 år på hvordan dette påvirker mennesker i rom.  Hun har sett på effekten av natur på kontorer, sykehus, skoler og barnehager.

Skogluft-effekten

Hva er Skogluft-effekten? 20 års norsk forskning med rundt 2.000 mennesker involvert viser at riktig lys og riktige planter innendørs gjør at barn og voksne: blir piggere og mer opplagte, får økt konsentrasjon takler stress bedre, blir friskere og får styrket immunforsvar og får bedre relasjoner.

– Den største effekten er at du blir mindre trett inne. På skoleelever økte konsentrasjonsevnen med 23 prosent. Effekten er mye større enn det vi trodde.

Sykefraværet reduseres, og vi blir mer effektive. Effektivitet i dag er ikke å gjøre mange ting, men å gjøre de riktige tingene og gjerne i relasjon med mennesker. Når vi står her og prater vil omgivelsene påvirke oss i den dialogen vi får. Jo nærmere vi står en plantevegg, og jo mer natur vi har rundt oss, vil vi bruke mindre energi på å oppholde oss i rommet. For det gjør vi. På et vanlig kontor er vi nødt til å bruke mye energi for å oppholde oss. Vi må ta oss sammen når vi er i et rom uten natur, forklarer han.

For å kurere naturmangel mener Viumdal løsningen er «Skogluft-effekten», som kan bestå av en liten plantevegg som inneholder 20 planter. Dette skal være tilstrekkelig for å gi en merkbar effekt på luften ifølge forfatteren.

– Vi kan ikke fly i skogen hele dagen, og da er plantevegger inne en god løsning. Vi leverer vertikale plantekasser som monteres til veggen med en lampe som gir dagslyslignende lys, beskriver han.

Et av kontorene som benytter seg av plantekassene er Google. Jan Grønbech, Country Manager i Google er fornøyd med planteveggen.

– Når du kommer inn i lokalet, selv på en mørk desembermorgen, er det som å komme ut i skogen en sommerdag, sier han.