Løsningen er enkel å installere og idriftsette og gjør det tekniske anlegget i bygg klart for fremtiden med neste generasjons trådløse, IP-baserte løsninger.

– Smarte bygg handler om mer enn bare drifts- og energieffektivitet. I dag må byggeiere samtidig tilby leietakere, gjester og beboere bedre komfort. Vi tilbringer det meste av livet innendørs. Vi må derfor tilby en optimal opplevelse av bygget, sier Dag Otterstad, VP Digital Energy & Field Services Schneider Electric Norge AS, som leverer løsningen.

I tillegg til å gjøre det enklere å tilpasse lokalene til egne behov, fører løsningen til økt energieffektivitet. Den er modulær og omfatter romkontroll som en utvidelse av klimakontroll. Man kan legge til styring av belysning, persienner og moderne romfølere, en mobilapplikasjon for kontorer og en rekke nye verktøy for forenklet installasjon og igangkjøring. Connected Room Solution er bygget på en åpen plattform, for å kunne brukes både med dagens og fremtidens løsninger.

En sømløs digital opplevelse

Med inntoget av Internett og digitalisering øker også forventningene til brukerne av bygg og hotellgjester.

– I dag ser vi på en sømløs digital opplevelse av bygg som en selvfølge. Samtidig øker kravene på energieffektivitet, mens byggherrer forventer maksimal avkastning på investeringene sine. Connected Room Solution hjelper byggeiere og hotelloperatører å levere bedre personlig komfort til sine gjester, samtidig som drifts- og energieffektivitet økes gjennom en rekke funksjoner og IoT-baserte tjenester, sier Otterstad.