Det er en rekke store boligprosjekter i Sandnes. I Møllekvartalet skal SV Betong, Bate Boligbyggelag og Stavanger-baserte Pålen Eiendom bygge 139 leiligheter kontorer, servering og handel. Hele prosjektet er på 25 000 kvadratmeter og det er planlagt 5500 kvadratmeter næring.

– Vi har klokkertro på et kontorbygg i Sandnes sentrum med god tilgang til kollektivtrafikk. Tradisjonelt har slike bygg blitt lagt til Forus, men dette prosjektet blir et løft for byen, sier Eirik Bergjord, daglig leder i Møllekvartalet til Estate Nyheter.

Han legger til at de har konsentrert seg om leilighetene hittil, og at de nettopp har utarbeidet planene for næringsdelen som for det meste skal bestå av kontorer.

Møllekvartalet vil inneholde et tårn på 16 etasjer med 24 leiligheter fra femte etasje og oppover. Tårnet blir dermed Sandnes’ høyeste bygg.

– De har revet noen falleferdige bygninger og er nå i gang med å klargjøre tomta. Første byggetrinn skal inneholde tårnet og en lavere bygård, sier Hege Dahl i Eiendomsmegler1 om byggetrinnet som skal stå ferdig om to år.

Havneparken

Sandnes Tomteselskap har sittet på den svært attraktive tomten som blir Havneparken i Sandnes. Der skal til sammen 153 000 kvadratmeter landareal frigjøres til urban byutvikling, med boliger, handel og kontor.

Havnespeilet, et kontorbygg på 6100 kvadratmeter, står allerede ferdig, og Base Property og Ineo bygger 11 000 kvadratmeter bolig og næring på tomten A6 Urban Sea. Prosjektet har fått navnet Ovalen, og består av 55 leiligheter på til sammen 6900 kvadratmeter og næring og kontor på ca. 4000 kvadratmeter.

Det nye rådhuset på 12 000 kvadratmeter bygges også i Havneparken. Base Property jobber også for å få utviklet et hotell på 14 000 kvadratmeter i området.

Kruse Smith Eiendom har kjøpt 5 kvartaler i Havneparken, med et potensial på oppføring av 200 leiligheter samt næringslokaler. Det planlagte kontorbygget er på 6000 kvadratmeter.

Veidekke bygger

I havnebassenget i Sandnes skal Veidekke bygge 72 nye leiligheter i prosjektet Rovik Brygge.

– Forhåpentligvis blir det salgsstart sent i høst. Vi er deretter avhengige av å selge halvparten av leilighetene for å komme i gang med selve byggingen, men pågangen og interessen er så stor at vi håper det går raskt, uttalte prosjektsjef Kjersti Kulleseid til Estate Nyheter i midten av september da prosjektet ble omtalt.

Boligprosjektet Rovik Brygge skal bygges ved havnebassenget i Sandnes, der det i dag ligger eldre næringsbebyggelse og en bensinstasjon. Leilighetene skal fordeles på tre blokker nærmest i vannkanten. Veidekke skal også selge båtplass til boligkjøpere som ønsker det.

De tre blokkene inneholde henholdsvis 18, 32 og 22 leiligheter. Alle leilighetene får vestvendt balkong med kveldssol og sjøutsikt, og mange blir ca. 100 kvadratmeter store.

Helsehus

Det gamle rådhuset i Sandnes i Jærveien 33 ble kjøpt av Base Property i desember 2017. Nå jobbes det med å utvikle en helsepark i lokalene som tidligere huset byens politikere. Bygget til venstre for rådhuset skal rives for å gjøre plass til et nytt moderne bygg på inntil 9000 kvadratmeter.

Målet er at Sandnes Helsepark skal bli en naturlig samlingsplass for leverandører og brukere av helsetjenester i Sandnes, med helsestasjon, legekontor, apotek, velvære, jordmortjenester og flere helsetilbud. Utvikleren mener tilrettelegging for godt samarbeid er svært viktig «for å etablere synergieffekter som vil komme både leverandør og kunde til gode. En av de største konkurransefordelene vil nettopp være tiltrekningskraften aktørene skaper sammen».

Næringspark

I Sandnes finner vi også Vagle Næringspark, som ligger i Hoveveien like ved E39, rett utenfor den indre sentrumskjernen i Sandnes. Parken har ambisjoner om å bli regionens lokalisering for logistikkbedrifter med behov for større arealer. Blant bedriftene som allerede har inntatt Vagle Næringspark er Posten Norge og Rema 1000.

Posten Norge har bygd et nytt hovedlager for regionen i Vagle Næringspark. Samtidig har NHP utviklet en tomt for Rema 1000 som er hovedlager for Rema distribusjon. De to byggene er på til sammen 42 000 kvadratmeter. I tillegg har Craig Robotics tatt i bruk sitt regionale anlegg på Vagle.

Nå er næringsparken på jakt etter flere logistikkbrukere, og en byggeklar tomt på 24 mål kan utvikles i sin helhet eller deles opp.