Da oljeprisen raste nedover i 2015 og 2016, gikk BAE-bransjen (bygg, anlegg og eiendom) forbi oljenæringen som Norges største næring. Bransjen sto ifølge BDO for 10 prosent av den nasjonale produksjonen i 2016 og 8 prosent av sysselsettingen, med ca. 235 000 sysselsatte. Næringen består av hele 58 000 selskaper (hvorav rundt 44 000 ikke har ansatte) som hadde en samlet omsetning i 2016 på 429 milliarder kroner.

Lite innovasjon

Men til tross for den store størrelsen og bransjens viktighet i norsk økonomi, har det vært svært liten innovasjon og utvikling blant bygg- og anleggsselskapene. Dermed har byggekostnader for både boliger og næringsbygg ikke falt i takt med den teknologiske utviklingen vi ser ellers i samfunnet.

– Eiendomsbransjen er blant de mest ineffektive bransjene i verden, uttalte Håvard Vasshaug i Bad Monkeys i forbindelse med at Estate Media arrangerte Byggtech 2018 i fjor høst.

Han mener både datakraft og automatisering har potensial til å gi bransjen en dramatisk produktivitetsvekst i årene fremover.

Klynge skal gi løft

Nå jobber flere av de store aktørene i bygge- og eiendomsbransjen med å samle bransjen i Hovinbyen. Den nye næringsklyngen Oslo Construction City skal gi fart på samarbeid og utviklingen og forhåpentligvis gi økt produktivitet.

Målet ved etableringen av Oslo Construction City er å samle en rekke store og små bedrifter fra bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen i en klynge med over 5000 arbeidsplasser innenfor utdanning, rådgivning, arkitektvirksomheter, eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet. Selskapene skal dele flere fasiliteter og det legges opp til samarbeid og kompetansedeling.

– Ved å samarbeide tverrfaglig og skape nye synergier på tvers, håper vi å ta igjen produktivitetsveksten man har sett hos andre bransjer. Digitalisering er en av grunnsteinene i klyngestrategien. Dersom bransjen øker sin digitaliseringsgrad er det mulig å realisere gevinster på opp mot 100 milliarder kroner, noe som vil komme både forbrukere og samfunnet til gode, sier daglig leder Benedicte Økland i Construction City Cluster

Kjempeprosjekt

Blant de store selskapene som skal bli motorene i Oslo Construction City, er OBOS, Betonmast og AF Gruppen. De flytter sine hovedkontor til næringsklyngen i 2024. Virksomheter som A-lab, Aktiv Bygg, Aspelin Ramm, BI, Block Watne, Multiconsult, Norconsult, NTNU, Schneider Electric og Statsbygg er også blant medlemmene i klyngen.

Om halvannet år starter byggingen av Construction City, som skal romme 5000 arbeidsplasser i BAE-næringen. Nesten 40 aktører i bransjen skal samles i et stort kompleks på til sammen 85 000 kvadratmeter på Ulven ved Økern.

– Sentralt for Construction City er samhandling og kunnskapsdeling, derfor er det planlagt å bygge kontorlokaler rundt et felles «hjerterom» der konkurrenter, samarbeidspartnere og gründere kan møtes og dele ideer for å drive bransjen fremover, sier Camilla Krogh, daglig leder for Ulven AS og Construction City.