– Standarden er basert på medisinsk forskning og innebærer en helhetlig tankegang om hvordan mennesker påvirkes av det byggede miljøene de oppholder seg i, sier prosjektsjef Karin Lund i Skanska Commercial Development Norway.

Kontorprosjektet på Løren står ferdig sommeren 2020 og er utformet med menneskers helse og velvære i fokus. Prosjektet har nå fått WELL Core Gold-presertifisering.

– Målet er å skape arbeidsplasser hvor mennesker trives, har det bra og har forutsetningene for å yte sitt beste. Det handler eksempelvis om at trappen er innbydende, godt med dagslys og om å ta naturelementer som planter inn i bygget, forklarer Lund

90 % av døgnet tilbringer vi innendørs

– Som samfunnsbygger er det en selvfølge for oss i Skanska å fokusere på hvordan byggene våre påvirker menneskene som skal oppholde seg i dem. Det er ikke nytt i seg selv, men på Parallell har vi tatt skrittet videre og ser om vi kan gjøre mer. Med WELL setter vi arbeidet med helse og velvære i system. Vi tilbringer omtrent 90% av døgnet innendørs og byggene vi oppholder oss i påvirker helsen, velværen og produktiviteten vår i stor grad, så det er god grunn til å fokusere på dette. Det handler i grunnen om hvordan man verdsetter den viktigste ressursen i bedriften, nemlig medarbeiderne, forklarer hun.

WELL-standarden er en internasjonal sertifiseringsordning for helsefremmende bygg. Standarden er basert på medisinsk forskning og kartlegging av byggs langsiktige effekter på menneskers helse og velvære. Sertifiseringen omfatter totalt ti grunnkrav; luft, vann, ernæring, lys, bevegelse, termisk komfort, mental helse, lyd, materialer og fellesskap.

Kontorprosjektet Parallell er på 19.500 kvadratmeter og ferdigstilles sommeren 2020. Utover WELL Gold-sertifisering skal bygget sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR Excellent.