Fire dagers arbeidsuke, eller sekstimers-dagen, har vært omdiskutert lenge. I Norge er det få som har tatt skrittet fullt ut. En ny undersøkelse gjort av Citrix viser at ni av ti kunnskapsarbeidere i Norge ønsker en firedagers-uke, dersom deres arbeidsgiver kan tilby dette.

– Dette viser med all tydelighet at en reduksjon i arbeidstid ikke kan gå på bekostning av produktiviteten. Skal norske bedrifter tørre å satse på dette, og samtidig kunne tilby full lønn, må de vite at de ansatte kan levere som normalt. Dette vil kreve nye og mer effektive arbeidsprosesser, sier Knut Alnæs i mobilitetsselskapet Citrix.

Samme undersøkelse viser at bare åtte prosent er villige til å gå ned i lønn. Dette gjør oss til det landet i undersøkelsen hvor ansatte er minst villige til å redusere lønn mot å kunne jobbe mindre.

Undersøkelsen ble gjennomført i september 2019 og har 3750 respondenter, hvorav 250 er norske.

Nordmenn jobber mest

Få nordmenn tror at firedagers-uken er gjennomførbar i nær fremtid. Gjennomsnittlig tror respondentene at dette kan skje i løpet av åtte til ni år, men hele 37 prosent oppgir at de ikke tror dette kommer til å skje. Kun to respondenter oppgir at de allerede har firedagers-uke, med samme lønn.

Ifølge undersøkelsen er kunnskapsarbeidende nordmenn i realiteten nærmere en seksdagers-uke, enn en firedagers. Hele 92 prosent oppgir at de gjør arbeidsoppgaver utenfor arbeidstiden og 28 prosent gjør dette hver dag. Blant de som jobber utenfor arbeidstid minst én gang i uken oppgir 34 prosent at de jobber 8-15 timer ekstra hver uke, mens 36 prosent jobber 16 timer eller mer. 47 prosent oppgir også at de føler seg nærmere en seksdagers-uke enn en firedagers.

Dette gjør oss det til landet i undersøkelsen der de ansatte jobber desidert mest. Til sammenligning oppgir respondenter i øvrige land at mellom én og seks prosent jobber 16 timer eller mer. I Danmark jobber tre prosent så mye, og i Sverige og England oppgir én prosent at de jobber 16 timer eller mer utenfor arbeidstid.

– Dette indikerer at svært mange kunnskapsarbeidere i Norge jobber lange dager, og trolig også helger. Om vi virkelig skal gjøre noe for disse, så er nok ikke firedagers-uken løsningen. Vi må heller se på hvordan vi kan tilby teknologi og smarte arbeidsprosesser som gjør at enkle og gjentagende arbeidsoppgaver automatiseres, og at kommunikasjon og arbeidsflyt effektiviseres. Bare da kan vi kutte ned i antall timer, samtidig som vi beholder kvalitet og produktivitet, sier Alnæs.

Knut Alnæs i mobilitetsselskapet Citrix, som står bak undersøkelsen.

 Norge på fjerdeplass

Selv om ni av ti nordmenn ønsker seg en firedagers arbeidsuke, er det altså færre som tror det er realistisk. Hele 48 prosent tror at en firedagers uke vil skade produktiviteten på nasjonalt nivå og 57 prosent frykter at en firedagers uke vil føre til mer stress. 54 prosent frykter at firedagers-uken vil medføre mindre ferie og begrenset mulighet til å ta ut betalt fravær. Blant de som ikke ønsker seg en firedagers uke, oppgir 50 prosent at de er fornøyde med fleksibiliteten de har i dag.

– Undersøkelsen viser at fleksibilitet er viktigere enn antall timer eller dager man skal bruke på jobb. Med gode systemer, prosesser og tydelige mål er det fullt mulig å oppnå en mer harmonisk arbeidshverdag, uten å innføre rigide begrensninger i arbeidstid. Vi i Citrix tror på det å gi frihet til den enkelte. For noen er kanskje firedagers-uken riktig, mens andre foretrekker frihet til å jobbe hvor man vil og når man vil, sier Alnæs.

Ifølge studien har vi mye å lære av Danmark. De scorer best på fleksibilitet, der én av tre respondenter oppgir at de har full fleksibilitet i arbeidsdagen. I Norge, som kommer på fjerdeplass etter Tyskland og Frankrike, sier én av fem det samme.

– Vi vet fra tidligere studier at de største selskapene ofte tilbyr full fleksibilitet til ansatte, mens mange små og mellomstore selskaper nøler med å frigjøre sine arbeidere. Det er synd for både bedrifter og ansatte, fordi fleksible arbeidsforhold vanligvis gir mer tilfredse og mer produktive ansatte, mens åtte-til-fire-mentaliteten ofte er forbundet med stress, sier Alnæs i Citrix.