I slutten av november åpnet en av Norges største kontoreiendommer, Skøyen Atrium, på Skøyen i Oslo. Åpningen ble markert med avduking av en 12 meter høy skulptur «Den hemmelige våren» av kunstner Kjell Erik Killi Olsen.

– Skøyen Atrium står på den samme eiendommen som ble kjøpt i 1956, og var frem til 2010 et viktig forhandlersted for Volkswagen og Audi. Nå som tredje og siste byggetrinn er ferdigstilt, er dette en av landets største kontoreiendommer på 65.000 kvadratmeter, sier Egil Svoren, administrerende direktør i Schage Eiendom.

Schage Eiendom AS har investert til sammen nær to milliarder kroner i utviklingen av eiendommen. Første byggetrinn ble ferdigstilt i 1995, og nå er det slutten på 26 år med næringsutvikling av dette knutepunktet på Oslo Vest.

– Siste byggetrinn viderefører det karakteristiske horisontale og buede formspråket til de øvrige byggetrinnene fra 1995 og 1999, sier Pål Biørnstad, arkitekt i Lund+Slaatto Arkitekter.

Lund+Slaatto Arkitekter har tegnet hele anlegget og har organisert nybygget rundt et indre og ytre atrium som sikrer gode lys- og utsynsforhold for arbeidsplassene.

– Fasadene er utformet med en gylden glans som gir en karakter som endrer seg etter vær og tid. Innsiden har et eksklusivt preg av metall, ask og skifer, der prosjektets hjerte er det spektakulære atriumrommet med en høyde på 22 meter, beskriver Biørnstad.

Kunstner, Kjell Erik Killi Olsen.

I anledning åpningen ble skulpturen «Den hemmelige våren» av Kjell Erik Killi Olsen avduket.

– Den 12 meter høye bronsestatuen står midt i atriet og er det største, mest banebrytende innendørs skulpturverket i Norge, og et av Killi Olsens hovedverk i kunstnerkarrieren. Utformingen har referanser til et tre, som henspiller til et familietre. Intensjonen er å skape interessante møtepunkter for brukere og besøkende, og bruke kunsten til å forsterke inntrykk og ettertanke, forklarer Svoren.

Mercell Holding til Skøyen Atrium

Mercell Holding har nylig signert 1.200 kvadratmeter i bygget.

– Vårt valg falt på Skøyen Atrium fordi det fremstår som et godt gjennomtenkt kontorbygg med høy standard og et tiltalende servicekonsept. Det er tydelig at Schage Eiendom har ambisjoner om at vi som leietakere skal oppleve god service og fleksibilitet over tid. Prosessen frem til avtaleinngåelsen har vært profesjonelt og effektivt håndtert, sier Terje Wibe, administrerende direktør i Mercell Holding.

Andre leietakerne som flytter inn i nybygget er blant annet Fortum, Scatec Solar, Finansklagenemda, Yara og Schage. Det er 4Service som driver personalrestaurant og servicetilbudet rundt møtesenter og konferansesalen for 240 mennesker. Det bygges i tillegg en restaurant som retter seg mot lokalsamfunnet.

– Med det nye Skøyen Atrium håper vi å forsterke Skøyen som Oslos nye møteplass både for de som skal jobbe på Skøyen Atrium og for de som bor i området, avslutter Svoren.

Insenti har vært Schage sin samarbeidspartner for utbyggingen og har ledet utbyggingen, organisert som en byggherrestyrte delentrepriser.