Et rektangulært atriumsbygg i energiklasse A på 9.600 kvadratmeter er under oppføring på Forus vest. 1. mai flytter rundt 270 ansatte inn i bygget, som skal huse fem selvstendige NAV-enheter.
– Vi gleder oss veldig til å flytte inn. Samlokaliseringen bidrar til å sikre statlige arbeidsplasser i regionen, bedre tjenester for brukerne, lavere kostnader og økt samhandling mellom våre ansatte, sier Morten Auglend, avdelingsdirektør og enhetsleder for en av de fem NAV-enhetene.

Det ble levert inn et trettitals tilbud da NAV utlyste anbudskonkurransen.

– Forus kom best ut som lokasjon i regionen da vi vurderte totalbildet, herunder leiekostnader, utforming av bygg, beliggenhet midt i regionen og kollektivtilbudet, forteller Auglend.

Den største enheten blir NAV Hjelpemiddelsentralen Rogaland, som blant annet får bilsenter, lager og verksteder i første etasje. I det utvendige atriet blir det øvingsbane for rullestolbrukere. De resterende enhetene i bygget blir NAV Kontaktsenter Rogaland, NAV Arbeid og ytelser, Karmøy. Avdeling Sandnes, NAV Kontroll vest og NAV Familie- og pensjonsytelser Sandnes.

Et rektangulært atriumsbygg

Tomten i Koppholen 14 ligger rett ved den nye buss- og sykkelveien og gir både ansatte og besøkende god kollektivdekning til og fra bygget. Bygget har fire etasjer og energimerking A, som innebærer lavt energiforbruk og lave driftskostnader. I 2. etasje blir det blant annet åpen parkeringsdel, demonstrasjonsrom for hjelpemiddelsentralen, møte- og kursrom, kantine og trimrom for personalet. 3. og 4. etasje blir kontoretasjer. Bygget er formet som et rektangulært atriumsbygg. Atriet skaper et skjermet uteareal i kjernen samtidig som det bidrar til mye dagslys i byggets øvre etasjer. Fasaden har betongelementer med et tredimensjonalt relieff, som gir et stramt og elegant uttrykk, hvor porter, vinduer og åpninger i fasaden er integrert som en del av byggets arkitektur.

Byggherre er Høgevoll AS, som blant annet står bak Golf Tower, mens entreprenør og arkitekt er henholdsvis Masiv AS og Mad.