Et rektangulært atriumsbygg i energiklasse A på 9.600 kvadratmeter er under oppføring på Forus vest. 1. mai flytter rundt 270 ansatte inn i bygget, som skal huse fem selvstendige NAV-enheter.
– Vi gleder oss veldig til å flytte inn. Samlokaliseringen bidrar til å sikre statlige arbeidsplasser i regionen, bedre tjenester for brukerne, lavere kostnader og økt samhandling mellom våre ansatte, sier Morten Auglend, avdelingsdirektør og enhetsleder for en av de fem NAV-enhetene.

Det ble levert inn et trettitals tilbud da NAV utlyste anbudskonkurransen.

– Forus kom best ut som lokasjon i regionen da vi vurderte totalbildet, herunder leiekostnader, utforming av bygg, beliggenhet midt i regionen og kollektivtilbudet, forteller Auglend.

Den største enheten blir NAV Hjelpemiddelsentralen Rogaland, som blant annet får bilsenter, lager og verksteder i første etasje. I det utvendige atriet blir det øvingsbane for rullestolbrukere. De resterende enhetene i bygget blir NAV Kontaktsenter Rogaland, NAV Arbeid og ytelser, Karmøy. Avdeling Sandnes, NAV Kontroll vest og NAV Familie- og pensjonsytelser Sandnes.

Et rektangulært atriumsbygg

Tomten i Koppholen 14 ligger rett ved den nye buss- og sykkelveien og gir både ansatte og besøkende god kollektivdekning til og fra bygget. Bygget har fire etasjer og energimerking A, som innebærer lavt energiforbruk og lave driftskostnader. I 2. etasje blir det blant annet åpen parkeringsdel, demonstrasjonsrom for hjelpemiddelsentralen, møte- og kursrom, kantine og trimrom for personalet. 3. og 4. etasje blir kontoretasjer. Bygget er formet som et rektangulært atriumsbygg. Atriet skaper et skjermet uteareal i kjernen samtidig som det bidrar til mye dagslys i byggets øvre etasjer. Fasaden har betongelementer med et tredimensjonalt relieff, som gir et stramt og elegant uttrykk, hvor porter, vinduer og åpninger i fasaden er integrert som en del av byggets arkitektur.

Byggherre er Høgevoll AS, som blant annet står bak Golf Tower, mens entreprenør og arkitekt er henholdsvis Masiv AS og Mad.

 

(Visited 163 times, 1 visits today)