Investeringsselskapet til Johan H. Andresen og hans familie flytter dermed fra Lysaker til Vika i Oslo sentrum sommeren 2020.

– Lokalene på Lysaker har vært et godt hjem for Ferd i 19 år. I disse årene har Ferd utviklet seg til å bli det sterke og brede eiermiljøet vi er i dag, sier Morten Borge i Ferd.

I Dronning Mauds gate 10 har Ferd tegnet en langsiktig leieavtale på for de tre øverste etasjene. Ferd vil gjøre seg enda mer tilgjengelig når selskapet flytter inn i de nye lokalene.

– En viktig måte Ferd skaper verdier på er i partnerskap med andre. De nye lokalene i Oslo sentrum vil gjøre det mulig for oss å være enda mer åpne og tilgjengelig for våre samarbeidspartnere og venner, sier administrerende direktør Morten Borge i Ferd.

Ferd er blitt et stort investeringsselskap etter at tobakkvirksomheten ble solgt unna. Siden 2000 har den verdijusterte egenkapitalen i Ferd økt fra 6,5 milliarder kroner til over 32 milliarder kroner. Konsernet har også en omfattende satsing på sosialt entreprenørskap.

– Vi vil lage et felles møtested for familien, ansatte i Ferd og våre porteføljeselskaper, og gleder oss til å invitere til storstuen i øverste etasje. Der kan vi arrangere konferanser, åpen dag for sosiale entreprenører og ha andre samlinger, sier Borge.

Samtidig har Ferd ambisjoner om sitt eget bygg.

«Det siste året har Ferd forsøkt å kjøpe et Ferd House med et langsiktig eier- og utviklingsperspektiv. Så langt har eiendommer som tilfredsstiller våre krav ikke vært tilgjengelig, men vi vil fortsatt være åpne for å vurdere kjøp av tomter og bygg hvor vi kan realisere vår visjon om et eget Ferd House på lengre sikt», opplyser investeringsselskapet.

Det er Vestre Vika DA som eier Dronning Mauds gate 10. Eiendommen forvaltes av Vika Eiendomsforvaltning. Malling & Co har vært megler for lokalene.