18 september åpnet Handelshøyskolen BI sitt nye campus i Byfjordparken. Høyskolen er et av de mest miljøvennlige undervisningsbyggene i landet og en viktig bidragsyter til det nyetablerte området. Beliggenhet, energisentral og miljø- og kvalitetsprogram var viktig da BI bestemte seg for å flytte til Byfjordparken i Stavanger.

– BI har ambisjoner om å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling, både gjennom innholdet i utdanningen vi tilbyr, og gjennom valgene vi tar. BIs nye campus i Byfjordparken blir viktig i vår fremtidige satsning i Stavanger, og for å kunne tilby de beste læringsfasilitetene og rammene for våre studenter i fremtiden, uttaler Marius Eriksen, divisjonsdirektør for heltidsstudier ved Handelshøyskolen BI, i en pressemelding.

Lars Stangeland, daglig leder i GMC Eiendom AS er svært fornøyd med at BI valgte Byfjordparken. Han mener det vil bidra til å skape en god miks mellom næring, bolig, service og handel. De har allerede en barnehage, Noroff – School of Technology and Digital Media, NAV Eiganes og Tasta, NAV Arbeidslivssenter og Eiganes, Tasta helse- og sosialkontor og et coworking space som leietakere fra før av.

– Vi har en god blanding av virksomheter. Dette gjør oss mindre sensitive, enn å kun rette oss mot én bransje. Vi er spesielt glad for å få et studentmiljø, de vil skape liv gjennom døgnet. Kombinasjonen med hjemmetjenesten med 200 folk på jobb fra 11:00-20:00. NAV-brukere på dagtid, vi som jobber med eiendom, et døgnåpent treningssenter og en barnehage gjør at det blir en kombinasjon av ulike mennesker, sier han og understreker at dette i kombinasjon med bolig, service og etter hvert handel er med å skape 10-minuttersbyen. For øvrig ligger Byfjordparken meget nært sentrum og har god kollektivdekning.

– Næringsbyggene er sentrumsnære og ligger ved fjorden, det gir en stor grad av muligheter for ulike bedrifter. Særlig havbruk og oljevirksomhet. Et steinkast unna er finansparken og det gjør det relevant for bedrifter innen finans og juss. Samtidig som konserthuset, kultur- og katedralskole ligger rett i nærheten. Det er mye som skjer i dette området nå. Det blir en helt ny bydel, sier han.

Utbyggingen representerer den fortetting og transformasjon politikerne har pekt på som hovedstrategien for utviklingen av Stavanger.

– I vår region har det vært fokus på Forus-området mellom Stavanger og Sandnes, det har også vært et av de viktigste næringsområdene i Norge. Dette har gått på bekostning av utvikling i de to byene, derfor er vi veldig glad for å kunne bidra til å utvikle et område like ved Stavanger sentrum, sier han.

Stangeland er særlig opptatt av avstanden til sentrum og rushtrafikk. Dette mener han er en myte.

– Det er 1,7 kilometer fra oss til Stavanger sentrum, og vi har absolutt ikke noe voldsom rushtrafikk her sammenlignet med byer som Oslo.

 Et nytt landemerke ved innseilingen til byen

Byfjordparken utvikles i Kalhammarvigå i Stavanger Nord, der det lokale industrikonsernet GMC tidligere drev deler av sin virksomhet. Totalt skal det bygges 65.000 kvadratmeter til kontor- og næringsvirksomhet fordelt på ni bygg. To av byggene er allerede ferdigstilt. Byggingen av boligfeltet er også igangsatt. Totalt blir det 240 boliger fra 40 til 150 kvadratmeter fordelt på 11 bygg fra fem til sju etasjer, med lukkede parkeringsanlegg under byggene.

– Vi skal bygge seks næringsbygg til. Vi har 36.000 kvadratmeter igjen å bygge, sier han og fortsetter: – Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger. Både at arkitekturen er spennende og at vi har et bra tilbud til leietakere med en bedriftsrestaurant av høy kvalitet og åpne, lyse og luftige bygg.

Det er De Tre Stuer som drifter restauranten i dag og GMC kommer til å gjøre flere tiltak for å tiltrekke folk. På lørdager blir det blant annet champagnelunsj.

Stangeland understreker at lokalene vil tilpasses etter ønske fra leietaker. Med leiearealer fra 500 kvadratmeter, er Byfjordparken også ideell for virksomheter i de fleste størrelser. Det blir fokus på gode fellesarealer, med store atrium med spektakulære «fritthengende» møterom.

– Vi har fokusert mye på kvalitet og Magu Design har stått for designet av BI, vårt coworking space og fellesarealer, sier han.

Passivhus og BREEAM

Næringsbyggene blir bygd som passivhus og BREEAM-sertifiserte med karakteren «Excellent», noe som innebærer høy kvalitet, høy miljøstandard og lavt energiforbruk.

– Byfjordparken får en egen energisentral basert på pelletskjele til oppvarming og sjøvann til frikjøling. Energisentralen vil gi en fornybar energiandel på mellom 80 og 90 prosent. Dette er ganske unikt til å være Stavanger, understreker han og fortsetter: «Alle bygg bygges etter lavenergikonseptet som innebærer bedre isolerte og tettere bygg (passivhus). Det tilrettelegges for el-sykler og elbil-pool.»

– Dette blir et spennende prosjekt og helt unikt i Stavanger-sammenheng, avslutter Stangeland.