Eiendommens eierselskap Border 5-7 AS, som er et syndikat satt opp av Clarksons Platou Real Estate, har signert en leieavtale med Finn.no i Grensen 5-7. Dermed blir Finn værende på adressen de har vært siden 2006 i ytterligere 13 år.

Nå skal gårdeier gjennomføre en omfattende oppgradering av bygget med nytt inngangsparti, modernisering av kontorlokalene og oppgradering av fasaden.

– Vi har hatt en konstruktiv og god dialog med gårdeier for å vurdere hvilke kvaliteter som kan bevares /gjenbrukes, og hva som må til av oppgraderinger for å sikre inspirerende og gode arbeidsforhold for de ansatte i Finn. Bærekraft og gode kost/nyttevurderinger for å sikre en økonomisk god løsning har vært viktig, sier Anne Bruun-Olsen hos Cushman & Wakefield Realkapital, som har vært rådgiver for Finn.no

– Vi er veldig fornøyd med at Finn.no har valgt å bli værende i Grensen 5-7, og ser frem til å modernisere og videreutvikle bygget i henhold til deres behov for en ny langsiktig leieperiode, sier Pål Sandal i Clarksons Platou Real Estate AS.