– Schibsted hører hjemme i Akersgata og vi er stolte og glade for at de ønsker å forlenge hos oss. Når Schibsted velger å bli i eksisterende bygg sparer de miljøet for unødvendig bruk av ressurser, helt i tråd med KLP Eiendom sitt arbeid med bærekraft, sier Gunnar Gjørtz administrerende direktør i KLP Eiendom.

Eiendommen huser Verdens gang (VG) og Aftenposten. Bygget, som i sin tid ble bygget av Schibsted, er på cirka 32.000 kvadratmeter og inkluderer en takterrasse med utsikt over store deler av byen. KLP Eiendom skal gjennomføre nødvendig modernisering av kontorlokalene.

Avtalen med Schibsted forplikter KLP Eiendom til å gjennomføre Breeam in-Use sertifisering av eiendommen.

– Miljøsertifisering vil gi et godt utgangspunkt for å planlegge videre arbeid med å redusere miljøbelastningen fra bygget, sier Kristian Strømmen, Miljøsjef i KLP Eiendom. Han opplyser at det gjennom flere år er jobbet aktivt med å redusere energiforbruket på bygget med gode resultater og han ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Schibsted.

Anne Bruun-Olsen hos Cushman & Wakefield Realkapital var rådgiver/megler for Schibsted.