Mari Skogland, senior arbeidsplassrådgiver og interiørarkitekt i Gottlieb Paludan Architects, har skrevet doktorgrad om aktivitetsbasert kontor og presenterte sine funn under Estate Kunnskaps konferanse, Fremtidens arbeidsplass.

– Den positive effekten av aktivitetsbasert arbeid er veldig stor både med tanke på kommunikasjon, samhandling, arbeidskapasitet og helse. Til syvende og sist handler det om mennesker. Vi må være klar over at identiske konsepter oppleves svært ulikt av ulike personer og grupper – også når disse beskriver sine behov og sitt arbeid likt, sier Skogland.

For å lykkes med aktivitetsbaserte løsninger er det viktig å jobbe aktivt med organisasjonen under hele prosessen – også etter flytting til nye lokaler.
– Spesielt viktig er det å jobbe med ledertrening, fortsetter hun.

Implementert riktig skaper denne måten å jobbe på større valgfrihet og variasjon i arbeidsoppgaver som skal løses.

– Vi vet at de som aktivt velger sted etter oppgave opplever bedre struktur på arbeidsdagen og arbeidet og får mer tid til overs for samhandling. På den andre siden er det viktig å være klar over fallgruvene. En god implementering krever både omstilling i forhold til hvordan man tradisjonelt jobber og ikke minst gode tilrettelagte lokaler, avslutter Skogland.

(Visited 866 times, 1 visits today)