Formålet er å bidra til å gjøre ombruksbygg konkurransedyktig på lik linje med ordinære bygg. Entra utvikler løsninger som setter eiendomsbransjen i stand til å redusere sitt miljøfotavtrykk.

− Det er utrolig gøy når vi gjør funn som passer til vårt prosjekt på Tullinløkka. Mye skal klaffe for å finne de rette materialene. Nylig har vi fått overlevert såkalte kjølebafler, som er et kjølesystem, fra Dronning Eufemiasgate 8 som skal rehabiliteres. Det er like morsomt hver gang vi får napp, sier prosjektleder for KA13, Håvar Haugen Espelid.

I den pågående restaureringsfasen av bygget fra 1950-tallet har Entra lett etter materialer som kan brukes på nytt, og mye på innsiden blir bevart som det er. For funnene er flere. I en av inngangene skal lysegule fliser få være med videre. Gammelt treverk skal få nytt liv som parkett. Entra skal så langt det lar seg gjøre bruke brukte materialer, både i tak- og veggkonstruksjoner, sanitærinstallasjoner, ventilasjon og mye mer. Også det helt nye tilbygget skal være et resultat av ombrukte materialer. Ombruk betyr at materialene blir brukt på nytt, uten at de er gjort om til noe annet.

Derfor har Entra i lang tid vært på jakt etter alt fra hulldekkere, vinduer, himlinger og toaletter fra rivningsklare bygg. Jakten, logistikken og lovverket har gjort det til en tidkrevende oppgave. Men gevinsten gir arbeidet mening.

Jakter tre og stål

Entra har klart å spore opp mye av bygningsmaterialet de trenger for å fullføre KA13-prosjektet. Men fortsatt jakter prosjektlederen på helt essensielle materialer.

− Akkurat nå bruker kollegene mine mye tid på å spore opp tre og stål til innervegger og himling. Vi er helt avhengig av å finne de rette produktene for å komme videre i rehabiliteringen og byggingen. Vi ønsker at alle i bransjen, som skal rive eller rehabilitere tar kontakt, sier Espelid.

I en vanlig rehabiliterings- eller riveprosess forsvinner i dag belysning og gulvbelegg som kun er noen år gamle rett ut som avfall, uten at det en gang blir vurdert om det er mulig å gjenbruke det på stedet eller i andre bygg.

– Bygg som er oppført med ressurs- og energikrevende stålkonstruksjoner og betongelementer rives i dag før 10 prosent av levetiden er brukt opp. Disse kan med riktig håndtering plukkes fra hverandre og settes sammen et annet sted, sier Inger Aas, prosjektsjef i Entra.

Helt nødvendig med sirkulære løsninger

I dag kjenner mange til utfordringene med klimagassutslipp fra byggindustrien, men ikke like mange har fått med seg at også materialressursene forsvinner i en svimlende fart. Betong er ikke lett å resirkulere. Likevel blir 20 år gamle betongbygg revet, uten å tenke på at lagrene for sand og sement tømmes.

Skal industrien bli mer bærekraftig, må flere komme opp med sirkulære løsninger.

– Vi er først ut med dette pilotprosjektet. Aldri før har noen bygget fullskala ombruksbygg. Det blir dyrere enn først antatt, men vi fortsetter vårt arbeid. Målet er selvsagt at ombruksprosjekter på sikt ikke bare er lønnsomt for miljøet, men også økonomisk lønnsomt, sier Aas.

Entra håper på en grunnleggende endring i hvordan prosjekter blir planlagt og bygget. For at dette skal være mulig må et nytt regelverk, krav til fremdrift og sted for mellomlagring av materialer komme på plass.

– Vi bruker mye ressurser på å kartlegge, gå igjennom lovverk og inspirere flere til å bli med på dette. Vi er en stor aktør, vi kjenner på miljøansvaret og vi har midlene til å gå i front. Derfor gjør vi dette, sier Espelid.

MAD Arkitekter er arkitekter for KA13-prosjektet.

Spaces velger miljø

Entra har allerede sikret seg en leieavtale med Spaces for hele bygget, som er et fullservice kontorfelleskap for små og store bedrifter. Spaces har kontorlokaler over hele verden og konseptet er det samme i alle byer, med et sofistikert og inspirerende design. Nå samarbeider selskapet tett med Entra for å sikre ombruk også i innredningen av lokalene, uten at det går på bekostning av kvalitet og stil.

− Dette prosjektet utfordrer oss, fordi det er krevende å opprettholde designkonseptet vårt uten at det går på bekostning av ombruks- og miljøambisjonen. Men vi har forpliktet oss til, og er også veldig motivert for, å klare begge deler. Vi har en tydelig miljøprofil og det har også våre kunder, derfor ønsket vi å være med på denne spennende reisen. Nå gleder vi oss til bygget står ferdig og vi kan flytte inn, sier Thomas Weeden, norgessjef for Spaces.

Etter planen skal nye KA13 stå ferdig høsten 2020.