Nå har Oslos første mobilitetspunkt åpnet på Filipstad ved Aker brygge. På en parkeringsplass ved Filipstadveien 5 står stasjonsbaserte elsykler, elsparkesykler og elbiler nå til døgnåpen disposisjon for befolkningen, som supplement til andre former for transport i byen. Tilbudet skal gjøre det lettere for flere å ta seg rundt i Oslo uten å trenge egen privatbil.

− Tidligere denne måneden la byrådet fram en klimastrategi. Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby, og det nye mobilitetspunktet ved Filipstad vil gjøre det lettere for flere Oslofolk å ta seg rundt i byen på en effektiv og miljøvennlig måte. Det gir renere luft og en hyggeligere by for oss alle, uttaler Raymond Johansen, byrådsleder i forbindelse med åpningen.

Prosjektet er realisert av Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune, som del av satsingen «Smartere Transport i Oslo-regionen».

Ønske om grønn aktivitet

Ved siden av å redusere bruk av privatbil har Filipstad Mobilitetspunkt et annet sentralt formål: Gjennom prosjektperioden på to år skal reisendes bruk av fremkomstmidlene analyseres for å avdekke bruksmønstre og preferanser.

− Aldri før har flere reist med sykkel, elbil eller kollektivtransport i Oslo, og dette er fremdeles bare begynnelsen. Vi gjennomfører nå det største kollektivløftet siden T-banen ble bygget etter krigen, med nye trikker, flere elbusser, 5-minuttsavganger på T-banen og ny T-banelinje til Fornebu. I dag åpner vi Oslos første mobilitetspunkt, som vil gjøre det enda lettere å reise miljøvennlig, sier Lan Marie Berg, miljø- og samferdselsbyråd.

Området hvor mobilitetspunktet står er regulert for utbygging om to år. I stedet for å la området stå tomt frem til da, ønsket grunneier Oslo Havn å bruke de to årene frem til byggestart på å skape «grønn aktivitet» på området.

Filipstad Utvikling fikk ansvar for å hente inn aktører til dette. Ruter ble invitert til å ta en sentral rolle i prosjektet, og det ble besluttet å bruke området til å pilotere mobilitetspunkt-konseptet i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Move About AS ble invitert av Filipstad Utvikling og står for leveranse av fremkomstmidlene.

(Visited 814 times, 1 visits today)