Det er i DNB Næringsmeglings store brukerundersøkelse innenfor lager og logistikk at lagerbrukerne forteller hva som er det viktigste når de skal velge lokaler og beliggenhet. DNB Næringsmegling har intervjuet 15 av de største logistikkbrukerne i Oslo og Akershus (Posten, PostNord, DHL, Brødrene Dahl, Elkjøp, Kolonial.no, Kid Interiør, Asko, XXL, Eletroimportøren, Rema 1000, Europris, Nille, Wittusen & Jensen og Kuehne + Nagel). De disponerer til sammen 800 000 kvadratmeter lager i Oslo og Akershus og beskriver et marked i både sterk vekst og med store endringer

Krav til nyere bygg

«Netthandelen trekkes frem som den største enkeltfaktoren til den sterke veksten, og overvekten av selskapene påpeker at de både har og vil få økt lagerbehov som følge av økt netthandel. Økt netthandel har videre gitt høyere krav til rask og effektiv distribusjon, og stadig flere aktører ser det som en absolutt nødvendighet å automatisere hele eller deler av lagerdriften», skriver DNB Næringsmegling i rapporten.

Hele 80 prosent av selskapene i undersøkelsen forventer økt automatisering de neste fem årene, noe som stiller krav til bygningsmassen og kan gi økt etterspørsel etter nyere lagerbygg i tiden fremover.

En annen ting som favoriserer nye lagerbygg er ifølge DNB Næringsmegling trenden med adskilt kontor-og lagerløsninger. «Flertallet av selskapene vi har snakket med sier dette er aktuelt, og argumenterer blant annet for viktigheten av å ha en attraktiv kontorbeliggenhet for de ansatte», skriver DNB Næringsmegling videre.

Nærhet til kunder

Når det gjelder hvor lageraktørene vil lokaliseres, er det nærhet til kunder, pris og nærhet til Europaveien som er viktigst.

«Flere av selskapene vi har snakket med påpeker en mangel på egnende logistikktomter i umiddelbar nærhet til Oslo. Dette vil ikke bare gi et press i form av økte leiekostnader i de mest sentrale områdene, men at stadig flere (særlig de store) ser etter alternativer lenger vekk fra sentrum», skriver DNB Næringsmegling.

De mest sentrale alternativene trekkes frem som lite aktuelle på grunn av høye leiepriser og at de heller ikke har muligheter til ekspansjon som følge av begrensninger i tomtestørrelsen. Nærhet til Europaveien trekkes frem som kritisk for et klart flertall av selskapene i undersøkelsen. Hele 67 prosent av respondentene mener en maks 10 minutter fra Europaveien er en kritisk grense, mens over 40 prosent sier at maks 5 minutter er en kritisk maksgrense.

Miljøfrustrasjon

Et flertall av selskapene i undersøkelsen trekker frem miljøspørsmål som en viktig fremtidig trend. Ifølge DNB Næringsmegling er flertallet frustrert over utviklingen av særlig jernbanetilbudet, og at det det dårlige tilbudet gir liten grunn til å tro at andelen transporten på vei vil gå nedover i det korte bildet. Samtidig mener selskapene at nærhet til tog og havn står sentralt når de skal velge beliggenhet. 55 prosent av respondentene svarer at det vil bli

(Visited 683 times, 1 visits today)