Flyttingen innebærer at kanselliet og representasjonslokaler samlokaliseres i ett bygg.

Den nye adresse er på ingen måte ny. Etter unionsoppløsningen behøvde Sverige lokaler for utenriksrepresentasjon i Norge, og i 1906 kjøpte den svenske staten Inkognitogata 27.

Den opprinnelige villaen ble oppført i 1871-72, og ble ombygget til nybarokk stil av den svenske stat. Ifølge Byantikvaren har eiendommen svært høy verneverdi, og ligger i området bak Slottet som – i tillegg til å være regulert til spesialområde bevaring – er et område med nasjonal kulturminneverdi.

Etter andre verdenskrig flyttet kanselliets virksomhet inn i midlertidige lokaler, mens Inkognitogata 27 fortsatte å være bosted for de ansatte og representasjonslokaler for den svenske staten.

I 1947 fikk den svenske legasjonen i Norge ambassadestatus, og 10 år senere ble de nybygde ambassadelokalene i Nobels gate 16 på Frogner innviet.

Tomten i Inkognitogata 27 er på 3 dekar, og er beliggende like ved Statsministerboligen. I det samme området ligger også en rekke andre ambassadebygg.

 

 

(Visited 1 264 times, 1 visits today)