I en pressemelding skriver de at et økende antall organisasjoner har innført firedagersuken, eller undersøkt mulighetene for å innføre dette. Tiltaket er ment for å bidra til de ansattes velferd og for å forbedre den langsiktige produktiviteten. Ricoh Europa trekker frem Planio, en bedrift som er basert i Berlin og som jobber med programvare for prosjektledelse. De innførte firedagersuken for sine ansatte i fjor, mens den britiske organisasjonen for medisinsk forskning, Wellcome Trust, gjennomførte en studie for å vurdere om firedagersuken var gjennomførbart for dem, før de besluttet å vente.

Til tross for at firedagersuken er et stykke unna, viser Ricohs undersøkelse at flertallet av arbeidstakere er ivrige etter å øke produktiviteten gjennom opplæring og teknologi, uavhengig av alder. I undersøkelsen kommer det frem at nesten tre fjerdedeler (72%) ønsker å bidra mer på arbeidsplassen og fremmer et tydelig ønske om å ha større påvirkningskraft.

Likevel vet arbeidstakerne at de ikke kan gjøre dette på egenhånd.

– Syv av ti arbeidstakere (70%) sier de forventer å måtte lære seg nye ferdigheter i løpet av karrieren, mens 63% tror teknologi burde spille en sentral rolle i å hjelpe dem til å utnytte styrkene sine maksimalt, står det i pressmeldingen.

På spørsmål om påvirkningskraften teknologien har på folks arbeidshverdag, sier rundt fire av ti at automasjon (44%) og kunstig intelligens (39%) sannsynligvis ville være til hjelp i deres roller. Mer enn to tredjedeler (69%) tror også at de beste bedriftene investerer i digital teknologi som bidrar til kompetanseheving, vektlegger påvirkningskraften de rette verktøyene og opplæring i disse kan ha på hvor fornøyde og produktive folk er på jobb.

Første skritt

– Dette er positive nyheter for bedriftsledere. De ansatte er samstemte i sitt ønske om å vise til resultater på jobb og til å oppnå mer. En anerkjennelse av at dette er det første skrittet på veien mot å forbedre langsom produktivitet som har preget det europeiske markedet etter finanskrisen i 2008, sier David Mills, administrerende direktør i Ricoh Europa.

– Forskningen viser at svaret på produktivitetsutfordringene ikke ligger i å presse arbeidstakerne til å jobbe hardere eller å jage etter vage ideer om innovasjon, men heller støtte de ansatte i prosessen med å lære nye ferdigheter og utvikle en teknologidrevet effektivitet som vil føre til resultater for produktiviteten, og kanskje til og med til kortere arbeidsuke, avslutter ha

(Visited 917 times, 1 visits today)