Bygg- og anleggsentreprenøren, Eiqon flyttet i forrige måned fra Asker til Lier, nærmere bestemt inn i nye lokaler i Kjellstad Næringspark, rett ved E18 og midt i innfallsporten til Drammen.

Og omorganisering, bytte av navn og flytting har ikke satt noen demper på veksten i selskapet som driver med alt fra råbygg i betong, nybygg, bruer, fasader og tømrerentrepriser til rehabilitering av damanlegg. Fra 2017 til 2018 økte omsetningen fra 261 millioner kroner til over 426 millioner kroner, og antall ansatte teller i dag 280 fordelt på 200 på bygg og 80 på anlegg.

– Det dreier seg faktisk bare om organisk vekst. I tillegg til at vi har fått flere kunder og oppdrag så er det en tendens til veldig mye gjenkjøp. Og det tyder jo på at kundene er fornøyde, sier Emil Eiternes, daglig leder i Eiqon.

Satser på Drammen
Daglig leder i i Eiqon Betongbygg, Kjetil Eide, er også ovebevist om at satsingen på faglig kompetanse, og det å finne de riktige menneskene til de ulike rollene, har vært en viktig suksessfaktor.

– Det er jo menneskene og fagkompetansen i Eiqon som gjør at vi lykkes, og vi har blant annet et veldig høyt mastergrad-nivå blant de ansatte i selskapet.  Det er hele tiden en kamp om de beste folka i bransjen, og jeg tror vi har vært både flinke og heldige i den sammenheng. I tillegg har nok også fokus på  vertikal integrasjon og kontroll på alle ledd vært en medvirkende årsak til den sterke utviklingen, påpeker Eide.

Eiternes, tror at flyttingen til Kjellstad, rett ved innfartsåren til Drammen, vil gi de et ytterligere løft. Selskapet har også etablert et eget lager på Linnesstranda med en 12.000 kvadratmeter stor maskin- og bilpark.

– Vi ønsket å flytte nærmere Drammen. Det skjer veldig mye i denne regionene som vi nå ønsker å bli en del av. I tillegg så er lokaliseringen med avkjørsel rett ut på E18 perfekt i forhold til logistikk, tilgjengelighet og ikke minst tilgang på kompetanse. Det er altfor mye fagkompetanse som lekker ut fra Drammensregionen og havner Oslo-området i stedet.  Noe av denne kompetansen ønsker vi nå å få tak i, sier Eiternes.