Det er ofte stort sprik mellom forventningene og hva de er villige til å betale. Resultatet er unødvendig frustrasjon og et regnestykke som ikke går opp for noen av partene.

Litt nytenking er alt som skal til for å komme seg ut av dette uføret. Ved å tilby pakkeløsninger, gjerne med pekemeny, kan gårdeiere skape en vinn-vinn-situasjon og gi leietakerne det de ønsker seg. Prisen er avtalt, materialene vedlikeholdsvennlige og stilen slik at interiøret forhåpentligvis kan overleve flere leieforhold og kostnadene spres over flere år. I de tilfellene hvor gårdeier i dag tilbyr farge- og materialforslag er disse ofte identitetsløse og anonyme og ikke i tråd med hva leietager ser for seg.

Fra omstendelig prosess …

Å la en potensiell leietaker starte med blanke ark er selvsagt det ideelle, men praktisk eller billig er det ikke, og kostnadsbevisstheten hos interessentene er ofte lav. Det hjelper heller ikke at vi interiørarkitekter ofte bidrar til at kostnadene drives opp når vi jobber for leietakersiden.

Arbeidsprosessen forløper gjerne på denne måten: Leietakeren har mer eller mindre klare ønsker, og på grunnlag av disse utarbeides det et designforslag med møbleringsplan, møbler og materialer. Totalkostnadene kan være uforutsigbare, og det er ofte uklart hva som er gårdeierkostnad og hva leietakeren må dekke selv. I beste fall blir det enighet, og partene går inn i en tidkrevende anskaffelses- og byggeprosess.  I verste fall må man rykke tilbake til start fordi løsningen ble for dyr eller ikke falt i smak.

.. til strømlinjeformet prosess

Et smart alternativ er at gårdeier lar potensielle leietakere velge mellom forhåndsdefinerte stiler og standardnivåer. Dette forenkler og effektiviserer utleieprosessen, og for de fleste leietakere vil dette være skreddersøm god nok. Dessuten er det smertefritt økonomisk sett.  Hos Ramsøskar har vi valgt å kalle slike løsninger for konseptpakker. Vi sammenligner dem med restaurantenes pekemenyer.

En konseptpakke kan bestå av en layoutplan og farge- og materialforslag for gulv og vegger. Den kan suppleres med forslag til løse og faste møbler og lamper. Konseptpakkene må være tydelige, fremtidsrettete og selvsagt ha den rette wow-faktoren. Dessuten bør materialene ha kort leveringstid og være gunstige når det gjelder pris og kvalitet. Sist, men ikke minst: materialene må oppfylle vedlikeholdskriteriene som gårdeier setter slik at de daglige rengjøringsrutinene blir så effektive som mulig.

Vi tror at dette kinderegget vil treffe en stor del av de leietakerne som ønsker seg noe nytt uten at det nødvendigvis skal være high end-løsninger. Konseptpakkene må utarbeides av gårdeier basert på forhåndsdefinerte kriterier. De må fungere som identitetsmarkører, understøtte leietakerens arbeidsprosesser og skape trivsel og arbeidsglede.

Fordelene på gårdeiers hånd er mange: Leietakertilpasningen reduseres til et minimum, man slipper de langdryge beslutnings- og byggeprosessene, og kostnadsbildet er tydelig for begge parter.  Konseptpakkene er selvsagt priset på forhånd. Velkommen til bords!