Det børsnorerte eiendomsselskapet Entra har jobbet i flere år med sine planer for det såkalte Tullinkvartalet i Oslo sentrum. I Kristian Augusts gate og Universitetsgaten skal selskapet både bygge nytt og rehabilitere flere bygg. Da planene først ble presentert i 2012, ønsket Entra å bygge et samlet areal på 70.000 kvadratmeter. Siden har prosjektet blitt endret noe etter at Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren har fått sagt sitt.

Universitetet

I Kristian Augusts gate 15-21 bygger Entra nå et nytt bygg som skal huse Det juridiske fakultet ved Universitetet. Sector Asset Managment har nylig signert en leiekontrakt på 10 år i Kristian Augusts gate 15, der de skal leie 1.150 kvadratmeter. Bygget på 22.000 kvadratmeter skal skape et fremtidsrettet undervisningsmiljø. Målet er å gi nytt liv til den delen av sentrum og bidra positivt til byutviklingen i området. Kvartalet skal åpnes opp med gatetun og passasjer fra Kristian Augusts gate til Universitetsgata, Pilestredet og St. Olavs gate. Passasjene skal få by- og gateliv med bevertning, forretninger og annen utadrettet virksomhet.

Stor bytteavtale

Før jul ble det kjent at Entra og Aberdeen Standard Investments gjorde en omfattende bytteavtale i Oslo sentrum. Entra kjøpte St. Olavs Plass 5, som ligger rett ved siden av det planlagte Tullinkvartalet. Samtidig kjøpte fondet Aberdeen Eiendomsfond Norge I eiendommene Tollbugata 1A, Pilestredet 19/21 og Pilestredet 28 fra Entra.

– Vi har i lang tid hatt en dialog med Aberdeen som har vært knyttet til St. Olavs Plass 5, og ble etter hvert enige om å bytte eiendommer. Denne eiendommen passer godt inn i vår strategi og portefølje, sa Entras adm. direktør Arve Regland til Estate Nyheter under kontraktsigneringen.

Entra har store planer for St. Olavs plass 5 og Tullinkvartalet.

– St. Olavs gate 5 er et godt supplement til det clusteret i området, og vi vil rehabilitere eiendommen etter hvert, fortsatte Regland.

St. Olavs plass 5 er en eiendom på 16 530 kvadratmeter som er fullt utleid til Juridisk fakultet Universitetet i Oslo. Leietakeren flytter inn i Entras nye bygg i Tullinkvartalet desember 2019. Som en del av leieavtalen i Tullinkvartalet, tok Entra over leieforpliktelsene til Universitetet i St. Olavs gate 5. Den forpliktelsen løper ut 2025, men nulles nå ut. Dermed kan Entra gå raskt i gang med rehabiliteringen av lokalene.

Rebel

Før Entra går i gang med St. Olavs gate 5, vil selskapet totalrehabilitere Universitetsgata 2. Der skal «teknologiens nye kraftsenter» utvikles i prosjektet Rebel, som Entra omtaler som «en unik møteplass for teknologer midt i Oslo sentrum». Rebel skal stå ferdig i 2021, med et areal på 27 000 kvadratmeter med kurs- og konferansefasiliteter, ulike former for kontormiljøer, restauranter, cafeer og barer. Det skal bli et pulserende liv ut av møtet mellom teknologer, akademia og næringsliv. Deling av IT-kompetanse skal stå sentralt i Universitetsgata 2.

– Entra har erfaring, fra blant annet Media City Bergen, og vet hvordan man bygger et hus som legger til rette for dette. Det var ingen andre aktører som var så fremoverlent og hadde den erfaringen vi trengte, så valget på samarbeidspartner var derfor enkelt, sier daglig leder i Rebel U2 AS, Carl J Onstad.

Rebel U2 skal drifte Rebel-bygget og konseptet. Små og store teknologiavdelinger og selskaper som vil jobbe tett på andre teknologer er målgruppen for Rebel. Opptil 1500 mennesker fra teknologisektoren skal få plass i det rehabiliterte bygget. Entra kan også skalere prosjektet opp, da selskapet eier flere av naboeiendommene.

– Rebel er for etablerte bedrifter som hele tiden søker og deler kompetanse, skaper nye tjenester og muligheter, sier Onstad.

– Sammen med Rebel har vi utviklet et full-service produkt som møter behovet for økt fleksibilitet i en bransje som preges av raske endringer. Vi går over fra den tradisjonelle leiemodellen til en mer fleksibel løsning hvor kundene flytter rett inn i ferdig møblerte lokaler. De fysiske arealene er utformet for å stimulere til samarbeid mellom aktørene på huset med gode uformelle sosiale møteplasser som inviterer til dialog, sier Sonja Horn, direktør for eiendomsforvaltning i Entra.

Teknologihuset og LINK

Teknologihuset blir en sentral aktør på Rebel. Stiftelsen kommer fra det frivillige fagmiljøet innen IT, og er et sted hvor ulike communities og grupper kan komme og holde fagmøter gratis.

– Mye av den viktigste kunnskapsdelingen innen vårt fagfelt skjer på medlemsmøter og konferanser som arrangeres av frivillige faggrupper. Her møtes fagpersoner og utveksler erfaringer på tvers av selskaper. Kapasiteten på våre nåværende lokaler sprengt, og vi ser derfor frem til å flytte inn på Rebel slik at vi kan gi et enda bedre tilbud til fagmiljøene, sier styreleder i Teknologihuset, Beate Myrvoll.

Blant virksomhetene som skal inn i Rebel, er LINK Mobility Group, en av Europas ledende leverandører innenfor mobilkommunikasjon.

– Vi har vært på mange visningsrunder rundt omkring i Oslo og Omegn – det ene anonyme corporate bygget etter det andre. Rebel er innovativt, fleksibelt og spennende og passer perfekt med LINK Mobility’s vekststrategi. Konseptet vil utfordre oss, holde oss oppdaterte og skape en utrolig kul atmosfære for våre ansatte. Vår internasjonale profil og geografiske spredning gjør at digital samhandling og kunnskapsdeling er viktige områder for oss som vi gleder oss til å videreutvikle sammen med Rebel, sier Janicke Wrige HR Direktør i LINK Mobility Group.

Universitetsgata 7-9

I Universitetsgata skal Entra sette opp et nytt kontorbygg på drøye 20.000 kvadratmeter. Veidekke startet byggearbeidene i januar etter å ha vunnet en kontrakt på 625 millioner kroner. Universitetsgata 7-9 blir på ti etasjer, med kontor fra tredje til tiende etasje. Advokatfirmaet Hjort har allerede signert en leiekontrakt for bygget, som skal stå ferdig i løpet av august 2021.

– Universitetsgaten 7 blir et høykvalitetsbygg midt i Oslo sentrum. Dette er stort prosjekt for Entra med særegen arkitektur, og viktig for utviklingen av det nye Tullinkvartalet, sier administrerende direktør Arve Regland i Entra.