– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hva skiller Seabrokers fra andre gårdeiere?

– Jeg tror og håper at våre leietakere kjenner på at Seabrokers leverer gode rammer for et godt arbeidsmiljø. En leietaker ønsker primært å bruke sin tid og energi på egen core business. Da er det viktig at bygg og lokaler «bare fungerer» og at avvik og vedlikehold blir håndtert raskt og effektivt. Som en aktiv og langsiktig eier er det viktig for oss å ta pulsen på bygg og leietaker til enhver tid. Vi har løst dette gjennom en egen facility management organisasjon – Seabrokers Services – som er tett på brukerne av bygget. Gjennom dedikert service- og fagpersonell har vi oppsyn med bygg og kundetilfredshet. Denne daglige innsatsen danner grunnlaget for vår «eksamen» – reforhandling med leietaker etter 5, 10 eller 15 år. Langsiktighet er nedfelt i vårt DNA.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Bruk litt tid på å definere ditt behov opp mot det aktuelle markedet.  Lytt gjerne til dine ansatte og snakk med flere tilbydere. Innhent referanser fra utleiers eksisterende leietakere. Her får man ofte en upolert vurdering av leieobjektet.

– Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg?

– Her er det nok mange individuelle variabler, men for mange er det beliggenhet, fleksibilitet og pris som gjelder. Gjerne i denne rekkefølgen.

Vinklingen på disse vurderingstemaene er imidlertid ikke alltid like gjennomtenkt. Bra beliggenhet er ikke nødvendigvis trendy adresse eller nærmest mulig det geografiske bysentrum. Vel så viktig er det å spørre seg hvor dine ansatte bor, og hvor kundene dine finnes? Tid er penger.

Fleksibilitet bør være langt fremme i panna. Mange i Stavangerregionen har fersk lærdom på dette. Kan tilbyder stå ved din side i gode og onde dager, eller er du låst i kontraktens løpetid til et bygg med skiftende eiere?

Man kommer selvsagt ikke utenom pris, men her kan mange med fordel løfte blikket fra meterprisen. Et bedre lokale kan bidra direkte til verdiskaping gjennom økt trivsel og redusert sykefravær. I dette regnestykket blir en hundrelapp eller to per kvadratmeter helt underordnet.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Vår bransje er heldigvis svært opptatt av miljøpåvirkning og energi. Det har i lang tid pågått en bevisstgjøring på dette området. Med få unntak er moderne kontorbygg i Norge derfor svært miljøvennlige. Jeg vil imidlertid fraråde leietakere å se seg blind på fancy sertifikater og betegnelser. I noen tilfeller ser vi at jakten på en ekstra stjerne går på akkord med trivselen i bygget. Man skal lage arbeidsmiljøer, ikke laboratorier.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Manglende fleksibilitet. Mange med meg har vel opplevd å kjøpe seg en fin jakke på høstsalget for så etter at jula var over å oppleve at jakka ble for trang. Om man da ikke har sørget for bytterett eller mulighet for å sy den ut, er pengene tapt!

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de viktigste medarbeiderne?

– Svaret er nok litt avhengig av bransje, alderssammensetning etc., men det er nok langt viktigere enn mange tror. Særlig gjelder dette den unge ambisiøse generasjonen som i større grad enn før er mobile i arbeidsmarkedet. Arbeidsgiver kan gjerne by på riktige utfordringer, men er det et sted man er stolt av å jobbe? Er det god mat i kantina? Er gymmen velholdt?  Får man et smil og «god morgen» fra resepsjonisten? Små faktorer kan utgjøre en forskjell. Både utleier og Leietaker bør være bevisst på dette.

– Hvor i Stavangerregionen er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Vibrasjoner kan ha ulike årsaker. Stavangerregionen har nok vibrert både av frykt og spenning de senere årene. Jeg antar imidlertid at spørsmålet sikter til hvor det er mest trøkk.

Vår primære referanse er Norges viktigste næringsområde, Forus. Her er stemningen snudd radikalt det siste året. Mange har hentet seg godt inn etter oljekrisen og opplever en sunn organisk vekst som utløser økt arealbehov. Vi ser også at prosjektbehovene igjen er i ferd med å melde seg. Og så skal vi ikke glemme at krevende tider har utløst en bølge av kreativitet og skapervilje. På Forus i dag sitter det en rekke unge gründerbedrifter som har vist seg å ha livets rett.

– Hva er fremtidens kontor – og hvordan jobber dere med dette?

– Vi ser flere markante trender. Den klareste er at cellekontor med lukket dør er utdøende. Tradisjonelle kontormønstre utfordres. Mye handler om å legge til rette for samhandling og uformelle møter. Også her setter ungdommen standarden. Det kan være fascinerende å stikke innom et universitet eller en Starbucks bare for å observere hvordan ungdommer arbeider. Vi forsøker etter beste evne å la oss inspirere og utfordre. I disse dager står vi midt i en transformasjon av en «kontormaskin» på Forus som om kort tid vil gjenoppstå som et lekent og effektivt arbeidsmiljø for morgendagens kontorister.