I mange tilfeller er det grossistleddet som bestemmer når butikkene får levert varene sine, mens et nettsalg kjennetegnes av direkteleveranser, små volum og plukker enkeltvarer, og det er en kundeinitiert vareflyt.

Utfordringen er at netthandelen i starten står for 1-2% av den totale omsetningen, og det blir vanskelig å forsvare en omlegging av driften for en kjede hvor inntektene genereres i butikkleddet. Paradoksalt er dette også med på å hemme vekstpotensialet man har for å vokse digitalt da kundene vurderer aktørene likt uavhengig av modenheten rundt netthandel.

Det er i dette mulighetsrommet mange netthandlere har kjempet seg frem. Men i takt med at de vokser har de også begynt å kjenne på mer tradisjonelle problemstillinger som sviktende marginer og økte kostnader.Returhåndtering vokser også frem som akilleshælen for netthandel, og i takt med at kundene blir mer proffe i sine innkjøp er dette et område som vil få betydelig fokus i årene som kommer.

En kampanje har som fokus å selge store volum av et utvalg over en kort tidsperiode, og innen varene har blitt returnert (mange aktører opererer med +30 dager åpent kjøp) er man allerede i full sving med neste kampanje.

Forutsigbarhet gjennom leverandørstyrt vareforsyning har alltid vært en av forutsetningene for å drive god logistikk, men fremveksten av store handelsdager som Black Friday, Cyber Monday, Prime Day,Singels Day,Valentines Day, Halloween, tillegg til salgsperioder som jul, påske, sommer- og høstsalg, gjør at driften på lageret aldri blir drevet optimalt og man må hele tiden jobbe reaktivt i forhold til når markedet etterspør varene.

I Norge viste Black Friday seg å bli en virkelig mørk fredag for XXL, og selskapets ledelse legger ikke skjul på at de rotet bort 40 millioner kronerpå årets store salgsdag.