– Markedet for kontorlokaler i Norge har til dels fulgt den globale utviklingen for kontorkonsepter. Kontorhotell ble etablert på midten av 90-tallet og de siste fem årene har det dukket opp over et titalls aktører for coworking som også fokuseres på det sosiale og faglige miljøet. Spesielt markedet for coworking-fellesskap er på fremgang i Oslo, sier Gudmund Harlem, partner og leder for utleie i Newsec AS.

Harlem fremhever at enkelte eksisterende aktører mer enn doblet sine arealer i fjor, og at flere andre eiendomsaktører planlegger å opprette nye kontorfellesskap.

– Fokuset på tilgjengelige tjenester i kontorbygg har økt blant leietakere. Som et resultat av dette har også kontorkomplekser, som tilbyr fleksible lokaler samt totale løsninger og tilbud av tjenester, etablert seg i Oslo-området. Slike konsepter er enkelt for leietakerne fordi alle tjenester er ivaretatt av huseier og all infrastruktur er på plass. Ved spesielle hendelser er disse konseptene også fleksible dersom det oppstår et behov for ned- eller oppskalering av lokaler, sier han.

Newsec deler de ulike konseptene opp følgende, og konstaterer at dette er kun starten:

Kontorhoteller

Fullt møblerte lokaler i alle størrelser som kan leies på time-, dags-, uke eller månedsbasis. Leietaker er typisk bedrifter som ikke har egne kontorlokaler i den aktuelle byen.

Kontorkomplekser

Tilbyr lokaler i alle størrelser på lengre leiekontrakter. Fokus på komplett tjenestetilbud og god fleksibilitet til kundens plassbehov. Leietaker er både store og små bedrifter.

Coworking

Tilbyr arbeidsplass i åpent landskap eller kontor for ulike tidsperioder. Fokus på å være et fellesskap med et faglig og sosialt miljø for nettverksbygging. Typisk leietaker er frilansere eller nyoppstartede bedrifter.

Kombinasjoner

Både cowork og kontorkompleks som tilpasser lokalene til kundens plassbehov. Fokus på både fleksible lokaler leiekontrakter. Typisk leietaker er små eller nyoppstartede bedrifter.

(Visited 894 times, 1 visits today)