Når et bygg er universelt utformet, betyr det at det er planlagt slik at det kan brukes av så mange som mulig, uavhengig av funksjonsevne. Hensikten er å sikre like muligheter til sosial inkludering og samfunnsdeltakelse. Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) har nettopp arrangert konferanse og fikk dermed anledning til å teste hotellet på Storo. Medlemmene er spesielt begeistret for nummereringen av rommene, konstaterer Østlund Blime:

– De store tallene på dørene gir førsteklasses hjelp til svaksynte og blinde med god trening i å ta seg frem. Uten slik trening sliter man litt, for da er ikke tallene taktile nok. Det finnes en enkel løsning på dette problemet: I tillegg til det store tallet kan det monteres et lite skilt med punktskrift, sier hun.

Merkingen av heisene får også god karakter, og konferansedeltakerne satte stor pris på at heisene ”snakker”, som  Østlund Blime uttrykker det:

– Når vi avtaler å møtes i resepsjonen, er det viktig at det er lagt til rette for at alle kan finne frem på egen hånd. I dette tilfellet er det punktskrift på heisknappene og lett å ta seg fra heisen til resepsjonen. Det fungerte veldig fint.

Ledelinjene på gulvet er også et viktig hjelpemiddel, men Østlund Blime understreker at det er uheldig å dekke dem til med matter, løpere osv. Da reduseres verdien linjene har for svaksynte.

– Våre ungdommer mente også at hotellrommene har bedre lys enn det som er vanlig på andre hoteller. En skikkelig taklampe bidrar til at det blir greit å orientere seg og bevege seg rundt i rommet, sier hun.

– Det moderne designet og de friske fargene slo også godt an. Friskt, fint og kontrastfylt, sier Østlund Blime.

Ledelinjene er til stor hjelp for svaksynte.

 

Utformingen av romnumre er et godt eksempel på at universell utforming og dekor kan være ett og det samme.

Tydelig merking av etasjene er viktig. Sterke kontraster, i dette tilfellet messing mot sorte fliser, gjør at svaksynte kan ferdes trygt i trappene.

Heisknappene er taktile. Punktskrift er til stor hjelp for blinde og svaksynte.

God belysning fremheves av brukerne som en viktig del av et velfungerende UU-konsept.

Foto: Espen Grønli