– Vi har samarbeidet med flere andre medieaktører og -organisasjoner om å finne et felles sted. Vi har vært innom 19 eiendommer før vi landet på Skippergata 22–26. Vi var sist ute med å vedta flyttingen, forteller instituttleder Eivind Fjellstad til Fredrikstad Blad.

Det er rundt 11 ansatte på IJ og drøyt halvparten bor i Fredrikstad.

– Vi kommer tettere på markedet og andre medieorganisasjoner. Det blir lettere å arrangere ting og utvikle nye tilbud og dagsaktuelle kurs. Vi blir mer tilgjengelig i Oslo, det blir kortere reisevei for de fleste, og mange kan gå rett fra jobben uten å være borte en hel dag, påpeker Fjellstad.

I lang tid har de fleste presseorganisasjonene villet samle seg i Oslo, og i januar i år ble de enige om å etablere Pressens Hus i Skippergata 22-26. Det betyr innflytting senest 1. mars 2021. Eier Aspelin Ramm skal i mellomtiden renovere og bygge om de to bygårdene.

– Ett av de viktigste målene med et Pressens Hus er å synliggjøre journalistikken. I Skippergata skal det bli utstillinger, debatter og andre arrangement for lesere, publikum og mediene selv. I tillegg til ei større faglig miljø, blir det for presseorganisasjonene praktisk og kostnadseffektivt å være på samme adresse. Sannsynligvis blir det gjestekontor og en kafé i huset. I nabogården ligger et hotell, melder Landslaget for lokalaviser.

I dag holder blant andre Oslo Media House til her – er et kontorfellesskap for folk og bedrifter som jobber i media eller på annet vis innenfor publisistisk virksomhet.

Disse medieorganisasjonene/bedriftene er tilknyttet Pressens Hus:

Mediebedriftenes Landsforening

Landslaget for lokalaviser

Fagpressen

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Institutt for journalistikk

Norsk Journalistlag

Norsk Telegrambyrå

Faktisk

SKUP

 

 

 

 

(Visited 773 times, 1 visits today)