– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Schage Eiendom seg fra andre gårdeiere?

Schage sitter på 3 unike kontoreiendommer, en på Skøyen på 35.000 kvadratmeter, en på Stortorvet midt i Oslo sentrum på 30.000 kvadratmeter, og et nybygg i Vilnius CBD på 45.000 kvadratmeter. Våre leietakere er opptatt av å ha lokaler med høy kvalitet og særdeles god beliggenhet ved kollektive knutepunkt. I tillegg er Schage opptatt av å ivareta leietakers løpende endringsbehov. I store eiendommer skjer det endringer og det gir rom for å kunne tilpasse behov hos andre leietakere. Det er viktig at byggene er konstruert slik at de gir rom for tilpasninger av lokalene etter behov.

I dag tror jeg ikke Schage skiller seg nevneverdig ut fra andre gårdeiere, men skal jeg trekke frem noe må det være at vi tenker mer langsiktig enn de fleste og er opptatt av kvalitet i alt vi gjør. Samtidig innser vi at vi må bli flinkere å tilrettelegge for bedre service til leietakerne.

Vi utvider prosjektet på Skøyen fra 35.000 kvadratmeter til 60.000 kvadratmeter. Det står ferdig til 2020 og vi tenker hvordan vi skal bli «best» på kontorbygg. Det innebærer å ha så fornøyde leietakere at de heller blir værende enn å flytte på seg. Vi må forberede oss på kortere leiekontrakter, større fleksibilitet, og noe «ekstra» som får leietakeren til å bli fordi Schage er bedre enn alternativene.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Sjekk markedet i god tid, vær bevisst på hva som er viktig for din bedrift. Benytt flytteprosessen som en del av selskapets strategi til fornyelse. Ikke vær for fokusert på leiepris per kvadratmeter, men se på totalregnestykke inkludert hva lokalet kan gi av merverdi for medarbeidere, gode arbeidsprosesser og verdiskapning for selskapet.

– Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg?

Det er forskjellig fra leietaker til leietaker. Det viktigste er at lokalet dekker leietakers behov på en god måte. For noen vil beliggenhet være det viktigste, for andre fleksibilitet, noen fokuserer på pris, og for noen vil servicetilbudet være viktigere enn for andre. Mitt råd er å finne prosjekter leietaker ønsker å identifisere seg med, og som oppfyller leietakers ønsker i prioritert rekkefølge.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

Leietaker bør være bevisst på at utleier er opptatt av miljø og har en profesjonell driftsoppfølging av eiendommen. De fleste nyere bygg leveres med Breeam sertifisering, mens eldre bygg kan være godt drevet og vedlikeholdt. Sertifiseringen er ikke det viktigste, men at gårdeier har fokus energioptimalisering, god kildesortering og andre grep som bidrar til et bedre miljøregnskap.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Den største fallgruven er ofte at man starter prosessen for sent i forhold til leiekontraktens utløp. Man bør vurdere behov for lokaler, minst et år før kontrakten løper ut. Større lokaler trenger lengre forberedelser for riktig beslutningsunderlag.

 – Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Det er viktig. Kontoret er vårt andre hjem og det spiller en stor rolle. Både mot ansatte som er i bedriften og spesielt overfor nyansatte. Er det konkurranse om arbeidskraften kan et attraktivt kontor med god beliggenhet være avgjørende for å bli valgt som arbeidsgiver.

– Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Med «vibrerende» så går jeg ut fra at det menes hvor det er mest attraktivt. Trenden er sentrum, samt tett på større offentlige kollektive knutepunkt. Dette har forsterket seg og vil fremdeles gjelde.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

Jeg tror fremtidens kontor er i eiendommer med høy servicegrad og et variert spisetilbud. Nærmest som et hotell med en resepsjon/servicedesk hvor du kan få løst dagligdagse behov og tjenester. For fremtidens kontor er leielokalet til for menneskene som skal være der og teknikken skal gjøre arbeidsdagen enklere. Greier vi å ha fokus på lokalet, menneskene og teknikken samtidig kan vi skape unike lokaler for brukerne. Jeg tror bransjen er i en startfase, mange er inne på et spor, men ingen har foreløpig løst «koden» helt.

Schage benytter nye prosjekter til å utvikle seg og vil tilrettelegge for tekniske brukerløsninger som skal bidra til å forenkle hverdagen. Med det fokuset håper vi å bidra til nyskapning og høy grad av service for våre leietakere.