Bedriftene på Lysaker er blant de i Oslo-området som ble hardest rammet av fallet i oljeprisen i 2014 og 2015. Mange ansatte ble sagt opp, og selskapene trengte langt mindre kontorareal enn de opprinnelig hadde planlagt. Dermed steg kontorledigheten i Lysaker kraftig. En periode var nesten hver fjerde kvadratmeter på Lysaker ledig.

Markedet har bedret seg betraktelig siden den gang for de mange oljerelaterte virksomhetene, men det er fortsatt mange ledige lokaler å velge mellom for bedrifter som skal tegne nye leiekontrakter.

16 prosent ledighet

Ifølge DNB Næringsmeglings markedsrapport for første halvår var kontorledigheten på Lysaker 16 prosent før sommeren. De ti største byggene sto for 68 prosent av den ledigheten.

Stor ledighet påvirker også leieprisene. Ifølge DNB Næringsmegling kan man nå leie kontorlokaler på Lysaker med god standard for mellom 1450 og 1850 kroner per kvadratmeter. Hvis man vil flotte seg i topp lokaler med høy standard, er leieprisene mellom 1850 og 2400 kroner per kvadratmeter.

Leieprisene er dermed vesentlig lavere enn det konkurrerende kontorområdet Skøyen, hvor ledigheten er rundt 10 prosent. På Skøyen er prisen for lokaler med god standard mellom 1900 og 2550 kroner per kvadratmeter. Mens den er mellom 2550 og 3200 kroner meteren for høy standard. Det betyr at en kontorbedrift som skal leie 2000 kvadratmeter topp lokaler vil spare rundt 1,5 millioner kroner i årlig husleie på å velge Lysaker fremfor Skøyen.

Store forskjeller

Ifølge en fersk markedsoppdatering fra Malling & Co ligger såkalt normalleie for kontorlokaler på Lysaker mellom 1700 og 1900 kroner per kvadratmeter. Prime husleie (toppleie for de absolutt beste lokalene) er 2350 kroner per kvadratmeter. Malling-analytikerne har regnet seg frem til en kontorledighet på Lysaker på mellom 10 og 15 prosent.

I markedsrapporten som ble sluppet rett før sommerferien, skriver Malling & Co om Lysaker at området har høy kontorledighet, men det er store forskjeller med mikrobeliggenheten og avstander til togstasjonen og bussholdeplassen. Når Microsoft flytter til Bjørvika i 2019 vil ledigheten på Lysaker-lokket øke, et område som er det mest attraktive på Lysaker.

Lokalene som ligger nærmest Lysaker stasjon har de høyeste leieprisene, og jo lenger vekk man kommer stasjonen, jo lavere blir prisene.

Mange store arealer

I september flyttet Statens Vegvesen inn i Philip Pedersens vei 30. Eiendommen, som en kort periode huset Norsk Folkehjelps asylmottak, er nå pusset opp til topp kontorkvalitet. Statens Vegvesen skal bruke lokalene som prosjektkontor for utbyggingen av E18 Vestkorridoren og leier 2000 kvadratmeter. Eiendommen har fortsatt ledig areal som Oslo Areal markedsfører.

Det er mange store arealer ledig på Lysaker. I Drammensveien 260 og 264 er det ledig henholdsvis 9750 og 6100 kvadratmeter kontorareal. Mustad Eiendom har en rekke ledige arealer i Lilleakerbyen, blant annet Lilleakerveien 8 (4200 kvadratmeter), Lilleakerveien 6 og 6D og Lilleakerveien 2.B og 10 (alle på mellom 1000 og 1500 kvadratmeter til sammen i hvert bygg). Det er også en rekke lokaler på noen hundre kvadratmeter ledig areal.

På Bærum-siden av Lysaker er det 10 000 kvadratmeter ledig areal i Professor Kohts vei 9. Det er bygget hvor Storebrand har sitt hovedkontor. På Lysaker Torg har KLP Eiendom 6200 kvadratmeter ledig areal på adressen Lysaker Torg 45, mens det er 2500 kvadratmeter ledige lokaler på Lysaker Torg 6-12. I Strandveien 20 er eiendomsrådgiveren CBRE ute og markedsfører 3750 kvadratmeter, mens Continuum Property markedsfører 4700 kvadratmeter i Arnstein Arnebergs vei 28.

Nybygg og rehabiliteringer

Det er flere utviklingsprosjekter på Lysaker (se egen sak om Lilleakerbyen og urbanisering av bydelen). Realkapital kjøpte før sommeren Fornebuveien 1-3, et bygg på 7000 kvadratmeter kontorareal pluss kjeller med parkering. Eiendommen ligger rett ved E18, og deler av den er nå utleid på korte kontrakter på inntil tre års leietid. Etter hvert skal eiendommen rehabiliterer og oppgraderer til moderne kvaliteter. Det legges opp til et flerbrukerbygg med leietakere på mellom 20 og 100 ansatte. Realkapital Investor vil også etablere deler av bygget som et kontorhotell.

NCC Property Development bygger Philip Pedersens vei 11 for Nemko, som skal inn i 4800 kvadratmeter av byggets totale kontorareal på 6700 kvadratmeter. Samtidig jobber NCC med et nybyggprosjekt i Philip Pedersens vei 9. Der kan det bygges 11 000 kvadratmeter til sammen.

 

 

 

 

(Visited 960 times, 1 visits today)