Elektrokjeden Power vil styrke tilstedeværelsen i Oslo sentrum. Selskapet har derfor leid lokaler i Lille Grensen 5. Eier CapMan Real Estate har signert leieavtale for 1800 kvadratmeter i bygget, som er på totalt 4700 kvadratmeter. Power legger beslag på underetasjen, første etasje og andre etasje.

– Vi er svært fornøyd med å ha signert en langsiktig avtale med Power, som vi mener er en ideel leietaker for denne eiendommen, sier Ed Williams, Managing Partner i CapMan Real Estate.

Det er planlagt at Power åpner sin nye butikk i Lille Grensen 5 i mars 2019.

Det var i desember i fjor det ble kjent at det utenlandske fondet CapMan Real Estate kjøpte Lille Grensen 5 i Oslo sentrum. Selger var tyske Patrizia, og dette var den andre eiendommen som CapMan kjøpte i Norge.

Lille Grensen 5 hadde på kjøpstidspunktet en arealledighet på 30 prosent. I tillegg var det kort gjenværende løpetid på andre leiekontrakter. Formålet med CapMans kjøp var å forsøke å øke eiendommens verdi gjennom å få inn nye, attraktive leietakere.

CLP har vært juridisk rådgiver for CapMan for leieavtalen, mens Malling & Co har bistått CapMan med utleiearbeidet.

(Visited 2 437 times, 1 visits today)