I dag er det 10.000 mennesker som jobber i Barcode. Når alt er ferdigstilt regner man med at det blir 20.000 arbeidende i Bjørvika og cirka 10.000 beboere. Med alle tilreisende i tillegg, blir dette et tungt befolket område.

Allerede for tusen år siden var Bjørvika en møteplass der Alna rant ut i Oslofjorden. Elven dannet grunnlaget for en liten jordbruksbygd som vokste jevnt og trutt. Det var i Bjørvika utgangspunktet til Oslo ble lagt, og tusen år senere er dette igjen blitt ett av byens mest sentrale områder.

Bjørvika-planen, som ble vedtatt i 2003, er den mest omfattende byutviklingen i Oslos historie. Her bygges totalt over 5.000 boliger i tillegg til noen av landets viktigste kulturinstitusjoner, slik som Operaen, Munch- og Stenersen-museet og nytt hovedbibliotek for Deichman.

Dronning Eufemias gate, en 700 meter lang og 43 meter bred aveny, er hovedåren i Bjørvika. Som en forlengelse av Prinsens gate, knytter den bydelen sammen med Kvadraturen og selve kjernen i Oslo sentrum. I østre ende ligger middelalderparken og gamlebyen. Konsentrasjonen av publikumsrettede kulturinstitusjoner, offentlige byrom, kontorer og boliger gjør gaten til en av Oslos viktigste adresser i fremtiden.

Sentralt beliggende i Bjørvika, langs Dronning Eufemias gate, utgjør Barcode det kommersielle tyngdepunktet i bydelen. Hvert enkelt bygg har en sterk identitet, samtidig som totaliteten har gitt en helt særegen arkitektonisk opplevelse.

Foruten boliger og kontorarbeidsplasser oppover i etasjene er det lagt handels- og bevertningsarealer på bakkeplan i hele Barcode.

Den spennende byutviklingen og Barcodes plassering inntil Norges største kollektivknutepunkt, kombinert med arkitektur som vektlegger åpenhet, teknologi og innovasjon, har tiltrukket seg noen av de mest fremtidsrettede aktørene i norsk næringsliv. Bedrifter som KLP, DNB og Deloitte var alle tidlig ute med å sikre seg posisjon i Oslos nye skyline, med langsiktige kontrakter på hvert sitt enbruker-bygg.

Bispevika

Oslo S Utvikling (OSU) har vektlagt opplevelsen av gateplan i sitt pågående utviklingsarbeid i Bispevika, som er det området i Bjørvika der det bygges mest akkurat nå. Det vil bli etablert et betydelig antall serveringssteder i Bispevika. Cirka 30 000 kvadratmeter skal fylles med butikker, restauranter og aktører innen kunst og kultur. Og de skal bygge cirka 1500 nye boliger.

I Bispevika har OSU jobbet med formål om å skape en aktiv by, der den nye bydelen evner å skape gode forbindelser til sine omgivelser, samtidig virke tiltrekkende på et mangfold av mennesker. Samtidig som Bispevika får en tydelig miljøprofil, som gjenspeiles i bærekraftige løsninger i bebyggelse, landskap, bygg og transport. Det blir også tilrettelagt for en sunn og aktiv livsstil.