I sommernummeret av det anerkjente interiørtidsskriftet FRAME kan vi lese om Booking.com som om et par år får nytt hovedkvarter midt i Amsterdam. I tillegg til å huse arbeidsplasser skal bygget også ha kino, kunstgalleri, et utvalg barer og restauranter og en såkalt lekeplass med rom for alt fra boksing til yoga. Deler av bygget blir åpent for publikum.

FRAME’s redaktør kaller prosjektet til Booking.com for ”en by i byen” og poengterer at det eneste som mangler er overnattingsmuligheter for medarbeiderne. Men det finnes i andre prosjekter, for eksempel Station F i Paris. Der skal 600 mennesker få mulighet for å dele på 100 boliger. Co-working er ferd med å bli et innarbeidet begrep – nå kommer også ”co-living.” Station F skal gjøre det enklere for eksempelvis gründere utenfor Paris å skaffe seg fotfeste i hovedstaden.

Work. Wherever har FRAME kalt temasidene sine om arbeid og argumenterer for at innholdet i begrepet arbeidsplass vil endre seg drastisk.  Grensene mellom jobb, fritid og privatliv kommer til å viskes ut. Noen mener til og med at de vil bli helt borte. Det er ikke utenkelig at vi får se kontorer som også fungerer som hoteller, fitness-klubber og restauranter. Arbeidsplassen skal ikke være et sted der folk må være, men et sted der de har lyst til å være.  Arbeidsplasser som fungerer som små samfunn bygger fellesskap som styrker relasjonene mellom mennesker og i sin tur fører til bedre samhandling, understrekes det i tema-nummeret.

Arkitektene bak interiøret i det nye Booking.com-bygget, Hofman-Dujardin, er helt klare i sin filosofi: Det er ingen forskjell på å designe et kontor og en bolig, mener de. Målet er i begge tilfeller å legge til rette for trivsel, både fysisk og mentalt. Når folk følger seg vel i et lokale, kan det brukes til en rekke formål, for eksempel arbeid, fritid og avslapping.  På samme måte som et hjem kan bli en arbeidsplass, kan et kontor bli et sted der folk føler seg hjemme. Poenget er å skape omgivelser hvor folk har lyst til å være, hvor de har det bra og derfor kan yte sitt beste.  Hånd i hånd med digitaliseringen følger et voksende behov for samhandling i den fysiske verden, mener Hofman-Dujardin.

Til den som måtte lure på det: Når innholdet i begrepet arbeidsplass utvides, grenser viskes ut og folk jobber hvor som helst og når som helst, må nye grenser trekkes opp. Et av intervjuobjektene til FRAME sier det slik: ”Hva hvis arbeidsnarkomane foreldre delegerer foreldreoppgavene til avdeling for barnetilsyn?”

De fleste av oss husker studenttilværelsens kollektive preg: Vi delte leilighet med medstudenter, spiste sammen med dem og diskuterte studentprosjekter til langt på kveld. Spørsmålet er: Er vi klare til å gjenoppta dette livet?