Hva er det som bidrar mest til å gjøre kontorlokalet fleksibelt? Er det åpne landskap? Møterom som kan utvides ved behov? Free seating? Alt dette er viktig, men møblering og sitteløsninger er det som betyr mest for hvordan arbeidsplassen blir brukt. Det er sitteløsningene som bestemmer i hvilken grad medarbeiderne utnytter ulike rom og soner til forskjellige gjøremål med varierende krav til kommunikasjon.

Et gjennomsnittskontor består gjerne av arbeidspulter, møterom, stillerom, sosiale soner og personalrestaurant. Sitteløsningene er ofte bemerkelsesverdig like. I den grad det forekommer avvik, snakker vi om møblene i resepsjonen og en og annen sofa i de sosiale sonene. Vi må bli flinkere til å tenke strategisk rundt sitteløsninger. Gjør vi ikke det, forblir arbeidsstilen og samhandlingsmønstrene ensartete og slik de alltid har vært.

Menneskers adferd påvirkes av måten de sitter på.  De gjelder både på jobb, på reise og hjemme. Atmosfæren i en sofa blir mer intim og nær enn på høye barstoler. I det første tilfellet åpnes det for grundige samtaler, i det andre for spontan meningsutveksling. Begge deler er viktig i arbeidshverdagen. Utformingen av bordene er heller ikke likegyldig. Et rundt bord er uhøytidelig, demokratisk og inkluderende. Et stort rektangulært møtebord virker stivere og mer formelt. Ståbord uten barstoler gjør det enkelt å søke sammen og senker terskelen for utveksling av informasjon.   Hvis to personer sitter i samtale i en sofa ved et lavt rundt bord, skal det mer til for at andre slutter seg til dem enn hvis de samme to har stilt seg ved et ståbord.

Bedrifter som ønsker å samarbeide, dele kunnskap og unnfange ideer på nye måter, må ta hensyn til at sitteløsninger påvirker væremåte.  De må interessere seg mer for bevegelses- og atferdsmønstre enn de fleste gjør i dag. Dynamisk soneinndeling og gjennomtenkt møblering fører til endret samhandlingsmønster.  Sitteløsninger som dekker ulike behov setter medarbeiderne i stand til å kommunisere på varierte måter. Det er nødvendig hvis de skal løse oppgavene sine effektivt.

Noen eksempler følger nedenfor:

 

En løsning som denne legger til rette for uformell og fremoverlent kommunikasjon. Medarbeiderne sitter tett, og barrierer brytes ned.

 

Tilsynelatende et tradisjonelt møterom, men det runde bordet, de komfortable stolene og taklampen samler oppmerksomheten rundt bordplaten. Atmosfæren er inkluderende og intim.

Alle skal med: Den lounge-inspirerte sittegruppen har plass til mange og signaliserer at arbeidsplassen tilstreber interaksjon og samarbeid i hverdagen.