Over to dager utfordres digitale hoder, utviklere og designere til å løse problemstillinger rundt bevegelsesmønster, byutvikling og fremtidens handel på Aker Brygge. Målet er å utfordre eksisterende forretningsmodeller i en svært tradisjonell eiendomsbransje.

– Vår bransje er preget av tradisjonelle tankesett og få har kommet langt i prosessene rundt digitalisering. Det er mye å ta tak i og dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Bent Oustad, administrerende direktør i Norwegian Property.

– I denne omgang er målet å skape en smartere og mer innovativ bydel og vi ønsker å se hvilke løsninger 48 intense timer kan gi oss å jobbe videre med. På denne måten kan også unge og lovende utviklere sette sin signatur på fremtidens byutvikling, fortsetter Oustad.

Fenomenet «Hackathon» er allerede utbredt i mange land og arrangeres i stadig større grad i Norge. Arrangementet er ofte tidsbegrenset på 24–48 timer der deltakende lag blir utfordret til å skape løsninger gjennom bruk av teknologi og digitale verktøy. Det populære konseptet er derimot lite brukt innen eiendomsbransjen, og ”Hack Aker Brygge” blir et av landets første Hackathons innen næringseiendom.

– Eiendom er en bransje preget av et tradisjonelt tankesett og få har virkelig tatt grepet om og omfavnet ny teknologi og det mulighetsrommet som ligger tilgjengelig. Hack Aker Brygge er et første skritt i å se nærmere på hvordan digitale løsninger kan kombinere eiendom, handel, opplevelser og bydelsutvikling, sier John Solberg, administrerende direktør i CBRE.

 

Kontinuerlig utvikling

Norwegian Property er selskapet som eier og forvalter byggene på Aker Brygge. Området består av både leiligheter, handel, restaurant og kontor, samtidig som det er et av Oslos travleste turistdestinasjoner. Oppgavene som blir gitt til hack-lagene vil ta for seg problemstillinger rundt videreutviklingen av området.

– Aker Brygge ble ferdig rehabilitert i løpet av 2015, men er avhengige av å følge med på nye trender for å utvikle oss. Vi må være rustet for fremtiden i en tid hvor fysisk handel er i kontinuerlig endring, sier han.

Bak arrangementet står også CBRE, som har sitt norske kontor lokalisert på Aker Brygge, og i likhet med Amazon Web Services. Begge er ledende på sine felt rundt digitalisering.

– Det er hovedsakelig temaet fremtidens handel vi ønsker å utfordre lagene i. I tillegg kommer det oppgaver om bevegelsesmønster og community-bygging som er viktige fokusområder for oss i fremtiden. Vi er stolte av å ha med CBRE og Amazon på å tilrettelegge for dette eventet, som viktige bidragsytere til å få effektivitet og riktig fokus i lagene. Vi er utrolig spent på hva slags løsninger hack-lagene vil komme med. Vi gleder oss til å bli utfordret i både tankesett og prosesser videre, avslutter Oustad.

 

 

(Visited 891 times, 1 visits today)