Vagle Næringspark, som eies av K2 Stavanger (40 prosent), NHP (40 prosent) og Sandnes Tomteselskap (20 prosent), har ambisjoner om å bli regionens lokalisering for logistikkbedrifter med behov for større arealer. Det er utviklingen på Forus som har bidratt til at den nye næringsparken, som ligger på Vagle i Gandal bydel i Sandnes, vinner nye brukere.

– Forus er delvis fullt for brukere av store arealer. Den type eiendommer blir regulert bort fra området. Spørsmålet blir da hvor disse brukerne skal være, sier megler og partner Thomas J. Middelthon i Colliers International til NæringsEiendom.

Han viser blant annet til at Asko har etablert seg syd for Ålgård.

– Dette er noe av bakgrunnen for at Sandnes har regulert tomteområdet hvor Vagle Næringspark ligger. De vil legge til rette for logistikkrelatert virksomhet med større arealbrukere, sier Middelthon.

Posten og Rema 1000

Blant bedriftene som allerede har inntatt Vagle Næringspark er Posten Norge og Rema 1000.

Posten Norge har allerede kjøpt en større tomt i næringsparken for å bygge et nytt hovedlager for regionen. Samtidig har NHP utviklet en tomt for Rema 1000, hvor det blir hovedlager for Rema distribusjon. De to byggene er på til sammen 42 000 kvadratmeter.

– Posten og Rema 1000s valg sier litt om attraktiviteten for dette området, sier Middelthon.

Pål Njærheim er daglig leder i K2 Stavanger. Han opplever bra interesse for tomtene og forventer at tomtene som nå er regulert vil få inn brukere i løpet av ikke så altfor lang tid.

– Samtidig jobber vi med å regulere nye tomter fra 2019. Totalt er hele planområdet på rundt 1000 mål, men det er inkludert veier og alt. Nytt næringsareal vil trolig bli på mellom 500 og 600 mål, fortsetter Njærheim.

To tomter som kan deles opp

Tomtene som er ledige nå er en tomt på ca. 30 mål som kan deles opp i mindre tomter. Tomten er byggeklar og ferdig opparbeidet. Et nytt bygg kan være innflyttingsklart fra tredje kvartal 2019.

Den andre tomten er på 14 mål og kan også deles opp. Tomten er byggeklar og ferdig opparbeidet, og et nytt bygg kan tas i bruk fra tredje kvartal 2019.

Ikke ønsket på Forus

Det er flere kombinasjons- og lagerbygg på Forus, men reguleringen legger ikke opp til at det skal bygges nye sentrallager på Forus. Også plasskrevende vareutsalg sliter med å få gehør for å få være på Forus, et område hvor en av fem kvadratmeter lokaler står ledig. Det er særlig behovet for parkeringsplasser som fylkeskommunen ikke ønsker skal bli dekt for virksomheter som Ikea og annen storhandel på Forus.

Handel skal heller ikke utvides på Forus, med unntak av nærbutikker i kjerneområdene.