– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Øgreid seg fra andre gårdeiere?

– Vi håper og tror at våre leietakere føler seg sett og ivaretatt hos oss som gårdeier. Vi er opptatt av forutsigbarhet, og vi er veldig tett på våre leietakere for å være sikre på at deres behov blir ivaretatt.

Spesielt slik markedet ble for olje og gass i 2014–2016, så merket vi hvor viktig det var å være fleksible med arealene og imøtekomme kundens ønsker med fleksibilitet ved permittering og så videre. Det har vi igjen for når tidene snur og leietakeren igjen skal vokse.

Øgreid er Rogalands andre eldste selskap med sine 142 år, og vi skiller oss vel mest ut ved å alltid være der for kunden. Som sagt så er det forutsigbarhet, samtidig som vi følger med i tiden og sørger for at vi alltid har det kunden ønsker, og av og til det de ikke en gang vet de ønsker.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Start i tide. Vi registrerer igjen og igjen at leietakere tar litt for lett på hvor tidkrevende det er med valg av nye lokaler og ikke minst selve flytteprosessen.

Ta gjerne i bruk en profesjonell leietakerrådgiver som kan sørge for at prosessen får det fokuset som det fortjener. Profesjonelle parter på begge sider gjør prosessen ryddig og man får balanserte og gode avtaler.

– Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg?

– Vår tilnærming er at ingen leietaker er lik, og ingen rekkefølge kan settes av utleier, men av leietaker.

Et godt råd vil alltid være å tenke på hva som gir den beste arbeidshverdagen for de ansatte, inkludert hvordan man kommer seg til og fra jobb. Fungerer ikke lokalene, så blir det ofte dårlig effektivitet og lite hyggelig arbeidsmiljø.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Vi har BREEAM EXCELLENT på alle våre nybygg. Da er vi sikre på at vi bidrar til en bærekraftig utvikling, samt at våre leietakere får et godt produkt de vet hva er og som de kan være stolte av og bruke i markedsføringen som arbeidsgiver.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Igjen så er vår tilnærming at ingen leietaker er lik, og det er vår jobb som utleier å sørge for at leietakeren både passer inn og får imøtekommet sine behov i våre lokaler. For noen leietakere kan en høy minimumsleie innenfor handel være tøff, for andre kan mangel på fleksibilitet være en fallgruve.

Som sagt innledningsvis er det derfor viktig med en tett dialog slik at man ikke får overraskelser fra kunden, men vet hvordan våre leietakere har det i våre lokaler.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Viktigere og viktigere, men det er veldig avhengig av arbeidsmarkedet. For selskaper innenfor revisjon og jus, så kan det av og til være en vinner for å få de beste folkene med sentrumsnære og moderne lokaler. Helt klart at flere bransjer vil ha fokus på nye og moderne løsninger, smarte innredninger og det gode arbeidsmiljøet.

– Hvor i Stavanger er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Stavanger sentrum har en lav ledighet, og så lenge man har kontorer av god til høy standard, er det mulig å oppnå gode priser. Offentlig kommunikasjon inn/ut av sentrum fungerer godt til alle deler av regionen og det gir et sterkt fortrinn for den moderne arbeidsplassen i sentrum.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Vi tror at også i fremtiden vil folk trenge kontorplasser. At alle nye inn i arbeidsmarkedet skal sitte i en hengekøye og løse alt med en iPad er noe vi har lite tro på. Vi jobber med å lytte til våre kunder. Trenger de lydkrav på klasse B på grunn av konfidensialitet, får de det, trenger de ultrahippe kontorer med boksesekk og hengekøyer, får de det. Vi jobber med dette hver dag, og spå frem 5–10 år har liten effekt, vi må bare være der det skjer, når det skjer. Vi ser at trender svinger veldig og derav gjelder det å være påskrudd og tidsriktig. Smarte og fleksible bygg jobbes frem sammen med våre dyktige arkitekter.