Det kommer frem i DNB Næringsmeglings markedsrapport for første halvår. Men selv om trenden har snudd i flesteparten av kotorområdene, har den totale kontorledigheten i regionen økt fra 11,5 prosent i andre halvår i fjor til 11,9 prosent i årets første halvår. Årsaken til ledighetsoppgangen er hovedsakelig at Statoil flytter fra deler av to kontorbygg på Forus. Dermed spretter kontorledigheten på Forus kraftig opp fra 14,6 til 19,4 prosent.

Statoil skulle opprinnelig ut av til sammen 65 000 kvadratmeter kontorlokaler på Forus, men selskapet meldte i fjor høst at det skal leie 6100 kvadratmeter av arealet av gårdeieren Seabrokers.

Ting tar tid

«Fremover forventer vi at kontorledigheten vil flate ut. Tross forventninger om god sysselsettingsvekst, tror vi det vil ta tid før veksten slår fullt ut i etterspørselen etter kontorlokaler», skriver DNB Næringsmegling i rapporten. Det vises til at mange selskaper nå har god kapasitet til å vokse innenfor sitt eksisterende kontorareal etter at de har gjennomført opptil flere nedbemanningsrunder. Selskapene er dermed godt rigget for ny vekst igjen uten at de trenger å leie større areal.

I tillegg er det planlagt nye kontorbygg på til sammen 50 000 kvadratmeter de neste to årene, noe som også bidrar til at det vil ta lengre tid før vi ser en markert nedgang i ledige kontorlokaler.

Samtidig melder DNB Næringsmegling om optimisme i regionen, noe som også har fått flere eiendomsinvestorer til å kjøpe næringseiendom i Stavanger. «Vi ser økt optimisme i Stavangerregionen om dagen, og kontrastene er store til hvordan markedet har vært de siste årene. Konjunkturbarometrene peker oppover, arbeidsledigheten synker og sysselsettingsprognosen for regionen indikerer en god sysselsettingsvekst i det vi går inn i 2018», skriver næringsmegleren.

Lav ledighet i sentrum

Det er Stavanger sentrum som har de høyeste leieprisene for kontorlokaler i Stavanger-regionen. Toppleien i CBD (det sentrale businessdistriktet) i Stavanger er ifølge DNB Næringsmegling 2600 kvadratmeter. Leietakere som vil leie kontorlokaler med høy standard i Stavanger sentrum må ut med mellom 1800 og 2300 kvadratmeter, avhengig av objektenes standard og mikrobeliggenhet. Bare 6 prosent av lokalene i Stavanger sentrum står nå ledige for leietakere. Det er ned fra 7,3 prosent for et halvt år siden.

For større leietakere har det vært et problem at det er få tilgjengelige lokaler over en viss størrelse i Stavanger sentrum. Det jobbes det imidlertid med nå, og både utviklingen av Herbarium (Straensenteret) og Ankerkvartalet vil gi store arealer midt i sentrum med svært høy standard. De to nye byggene vil kunne konkurrere med Hinna Park om store og attraktive leietakere.

Ifølge Dagens Næringslivs seneste leieprispanel falt leieprisene i Stavanger Sentrum (høy standard) med ca. 7,5 prosent fra toppen i 2014. DNB Næringsmegling mener det illustrerer at prisene har holdt seg godt sammenlignet med de oljerelaterte områdene. «Vi tror likevel at sentrumssonene, med sin lave ledighet, vil være blant de første som opplever en leieprisoppgang i takt med høyere etterspørsel og en normalisering av markedet», skriver næringsmegleren.

Mindre ledig i Jåttåvågen

Det området som har hatt skarpest nedgang i kontorledigheten, er Jåttåvågen/Hinna Park. Ifølge DNB Næringsmegling var over ett av fem kontorbygg ledige (målt i antall kvadratmeter) for bare et halvt år siden. Nå er ledigheten nede i 8,5 prosent. Oslo Areal har blant annet signert en stor leiekontrakt med Bouvet for 5000 kvadratmeter på Kanalpiren.

De fleste byggene i Jåttåvågen er nye og holder dermed høy standard. De mange ledige lokalene de seneste to-tre årene har imidlertid bidratt til at leietakerne kan få leid topp moderne kontorlokaler til mellom 1600 og 2000 kroner per kvadratmeter. Toppnivået i Jåttåvågen er registrert til 2200 kroner per kvadratmeter.

«Området befester sin attraktivitet, og kan vise til flere signeringer siste halvår. Konsulentselskapet Bouvet sin signering av 5 000 kvadratmeter på Kanalpiren er et godt eksempel på dette, men det er også eksempler på intern vekst hvor eksisterende leietagere ønsker mer areal», skriver DNB Næringsmegling om Jåttåvågen.

Beintøft på Forus

Det tøffeste området i Stavanger-regionen er Forus, som både har stor prosentvis ledighet og et svært stort areal med lokaler. Ifølge DNB Næringsmegling har kontorledigheten på Forus/Lura steget fra 14,6 prosent for et halvt år siden til 19,4 prosent nå. Leietakerne kan velge og vrake mellom lokaler, noe som også gir seg utslag i lave leiepriser. Kontorlokaler med høy standard på Forus har leiepriser på mellom 1000 og 1300 kroner per kvadratmeter. Toppnivået er på 1600 kroner meteren, et nivå som faktisk er 200 kroner lavere enn de laveste husleiene for bygg i sentrum med høy kvalitet.