Eiendomsbesitteren har lenge sett endringer i markedet og besluttet derfor å etablere en coworking-avdeling. De første leietakerne var Innosolutions, Ennox Technologies og Ditt Nettverk, og nylig er det tegnet leiekontrakter med aktører som ICE Norge og Bottegaard & Askø Agenturer.

– Konseptet er svært vellykket, og stadig flere leietakere med 1–20 ansatte oppdager muligheten for kontor i moderne og driftsøkonomiske bygg med muligheter for gode synergier. Her kan man samarbeide på tvers av bedrifter og dra nytte av fellesfunksjoner, sier kontraktsansvarlig Rolf Aarthun i Seabrokers Eiendom.

Utvidelse

Nå er Forus Coworking-modellen utvidet i Vestre Svanholmen 4 og Seabrokers Eiendom vurderer å etablere konseptet også i Vestre Svanholmen 14.

– Det gode miljøet har ført til at ryktet har spredd seg, og vi ser behov for å utvide. Vi har med våre fleksible bygg og moderne driftssystemer muligheter for enkelt å tilpasse alle arealer, sier Aarthun.

Seabroker Eiendom eier over 210.000 kvadratmeter næringseiendom og er en av Stavanger-regionens største eiendomsbesittere. Flere av byggene har hittil vært typiske storbrukerbygg, men er bygget på en fleksibel måte som gjør at de enkelt kan tilpasses ulike leietakerbehov.

(Visited 934 times, 1 visits today)