Første kvartal har vært preget av god aktivitet på Alna – nærmere bestemt Tevlingveien 23. I 2018 er det signert fem leiekontrakter, der tre forlenger og to nye leietagere kommer inn. Jan W. Roll, direktør for utleie i Newsec forteller at etter at Bohus og Jysk forlenget sine kontrakter i 2017 har det vært økt aktivitet i bygget.

– Dette tyder på at lokasjonen rett utenfor bomringen er både attraktiv og sentral.

Tevlingveien 23 ligger fint til med offentlig kommunikasjon rett utenfor, buss og flybuss på nedsiden av bygget, og Trosterud t-bane rett på oversiden, sier han.

Det er cirka 140.000 biler som passerer bygget i døgnet, og Roll understreker at dette gir gode muligheter for profilering på den godt synlige eiendommen.

– Vegg i vegg er det også et hotell, som enten kan benyttes av besøkende eller om man trenger spesielle seminarrom eller kongresser. Samt en bensinstasjon med kiosk, sier Roll.

Inne i bygget er det en oppgradert Fazer-kantine, møteromsenter til fri benyttelse, og dusj muligheter i hver etasje.

Forlenger og utvider

– Wenaas Nordic og Antalis har nylig utvidet og signert avtaler for nye 5 år. De har allerede sittet i bygget i henholdsvis 10 og 5 år. Som vi ser er det vanlig å forlenge der man, sier utleiedirektøren og legger til at cirka 80 prosent blir i sitt nærområde.

Unicon og Norske Rørgrossisters Forening er de siste som har valgt å tegne leiekontrakt i Tevlingveien 23, og flere sikrer seg nå forlengelser eller nye lokaler i signalbygget.

– Sammenligner man med Helsfyr ligger leienivåene her ned mot 30 prosent lavere per arbeidsstasjon, og bygget er godt egnet for både cellekontorer og åpent landskap.

Dette sammen med at etasjene kan slås sammen, interntrapp kan etableres eller etasjene kan linkes sammen på flere måter – gjør at vi kan tilpasse og skreddersy til arealeffektive lokaler, forklarer Roll.

– God økonomi i leieforholdet ser vi i større grad teller for beslutningstagere når de skal velge lokaler, avslutter han.