Nye boliger, skoler og tjenestetilbud skaper mer liv på gateplan. Sammen med den gode tilgjengeligheten via kollektivt, sykkel, og vei bidrar dette til økt markedsinteresse for kontorer i Bryn-Helsfyr-området.

Norengros, Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor, har overtatt nye, moderne kontorlokaler på cirka 1.225 kvadratmeter i Fyrstikkalléen 3. Hexatronic AS, som tilbyr helhetsløsninger innen fiberoptikk, har signert en leieavtale med Bryn Eiendom for 886 kvm kontor og lager i Nils Hansensvei 4.

Bryn Næringspark AS har fått tre nye leietakere på tilsammen 1.414 kvadratmeter i sine eiendommer på Bryn. Indunor AS flytter i april til 400 kvadratmeter kontor og lager i Østensjøveien 15 c. Samtidig har Kreno AS og malerikonservatoren Galleri Tonne inngått leieavtaler i Østensjøveien 9, på henholdsvis 506 kvadratmeter for 5+5 år, og 508 kvadratmeter for 10+5 år.

Uniflex Norge forlenger sin leieavtale på cirka 300 kvadratmeter med Entra for 3 nye år i Fredrik Selmers vei 6, eiendommen som inntil nylig hadde adressen Grenseveien 92. I Grensesvingen 26 (tidligere Strømsveien 96), har Entra leid ut det siste ledige butikklokalet til Blomsterdekoratøren Fyrstikktorget. Blomsterforretningen flyttet inn ved siden av kaffebaren Norð Helsfyr og Domino’s Pizza i mars, og kompletterer det publikumsrettede gatetorget langs bygget.

Gasmann Eiendom har den siste tiden signert fire nye og reforhandlede leieavtaler på til sammen cirka 10.000 kvadratmeter i Fredrik Selmers vei 3 (tidligere Grenseveien 88). Både denne eiendommen, som for tiden gjennomgår utbygging og omfattende rehabilitering og modernisering, og naboeiendommen Innspurten 1 (tidligere Grenseveien 86) – er nå nesten fullt utleid.

SAJA Eiendom har de siste månedene fått tre nye kontorleietakere på til sammen 824 kvadratmeter i sine eiendommer på Bryn. ECO Finans leier 155 kvadratmeter i Brynsveien 2-4, mens HR Rør og KraftCert leier henholdsvis 442 og 227 kvadratmeter i Østensjøveien 39/41 og Brynsveien 5. Alle SAJAs Bryn-eiendommer er dermed fullt utleid.

Gasmann Eiendom, Entra, Bryn Eiendom, Fyrstikkalleen 1 -3, Bryn Næringspark og SAJA Eiendom er blant de over 20 eiendomsaktørene i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, som samarbeider om å styrke områdets profil som et av Oslo og Hovinbyens best tilgjengelige og attraktive kontor- og boligområder.

– Kombinasjonen av unik tilgjengelighet og nye boliger, skoler, barnehager og andre publikumstilbud bidrar ifølge eiendomsaktørene til økende interesse for eksisterende og nye kontorarealer. Markedet og publikum er i ferd med å oppfatte at Bryn-Helsfyr er godt i gang med å utvikles til en mer levende del av byen der det blir attraktivt både å jobbe, bo, leve og oppleve, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

 

(Visited 704 times, 1 visits today)