Overgangen fra 2016 til 2017 ble kostbar for leietakere som har årlig justering av leieprisene med konsumprisindeksen. Økte importpriser som følge av svak norsk valuta bidro nemlig til at husleieøkningen endte på 3,5 prosent i 2017 sammenlignet med 2016. Men nå er inflasjonen vesentlig lavere, noe som ga langt lavere leieprisøkning for leietakerne ved årsskiftet.

1,1 prosent

Normalt justeres de fleste leiekontraktene i takt med konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk Sentralbyrå. 12-månederstallene for november ligger som oftest til grunn for neste års endring i husleien (noen gårdeiere, for eksempel Olav Thon Gruppen, bruker oktober-tallene, men dette er detaljer som står i alle leiekontraktene). November-tallene viser en økning i KPI-indeksen med 1,1 prosent de siste 12 månedene. Dermed ble leieprisene til leietakere også justert med 1,1 prosent.

Tallene er også lavere enn hva økonomer ventet i inflasjon for et år siden, da spådde blant annet sjeføkonom i Eika Gruppen Jan Ludvig Andreassen en inflasjon på rundt 1,5 prosent.

Møbler, mat og drikke

Blant bidragsyterne til lavere KPI-vekst var særlig møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo, matvarer og alkoholfrie drikkevarer og klær og skotøy. Blant det som trakk inflasjonen oppover, var utdanning, hotell- og restauranttjenester, transport og alkoholholdige drikkevarer.

Forventer økt inflasjon

Norges Bank skrev i sin pengepolitiske rapport i desember at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi vil øke gradvis og at den vil komme opp på et normalt nivå i 2019. Inflasjonen vil dermed også økes noe i tiden fremover, men ikke verre enn at den ifølge Norges Bank kommer litt over 2 prosent ved utgangen av 2020. Bedrifter som skal leie lokaler trenger dermed ikke bekymre seg for altfor høye leieprisøkninger på de eksisterende leieavtalene.

 

 

 

(Visited 374 times, 1 visits today)