Adm. direktør i Sandia Gruppen og talsmann i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, Per Kristian Lundquist, mener hovedgrunnen til at leietakere strømmer til Bryn og Helsfyr er knyttet opp mot en veldig god kommunikasjon.

– Det er god offentlig kommunikasjon, men det er også et godt veinett. Vi ser at andelen offentlig kommunikasjon har vært sterkt økende de seneste to-tre årene. Samtidig har andelen som bruker sykkel til jobb hatt en voldsom vekst, sier Lundquist.

Både Bryn og Helsfyr har flere T-banestasjoner (Helsfyr, Bryn og Brynseng), flere bussholdeplasser, tog (Bryn) og Flybussen.

– Man har T-bane og busser som går hele tiden, sier Lundquist.

En annen ting som trekker leietakere til Bryn-Helsfyr-området er at leieprisene er lave sammenlignet med andre områder.

– Man får veldig gode lokaler til vesentlige lavere kvadratmeter enn i sentrum.

Offentlige leietakere

Det seneste året har flere store offentlige leietakere tegnet leiekontrakt på Helsfyr. Fra før har allerede offentlige aktører som Skatteetaten og Statens Legemiddelverk etablert seg i området. I Grenseveien 78 på Helsfyr skal Omsorgsbygg flytte inn i nye miljøvennlige lokaler. I Fyrstikkalleen 1 flytter Arbeids- og velferdsdirektoratet og Statens Lånekasse for utdanning inn i topp moderne lokaler i et nybygg på nesten 40 000 kvadratmeter når det står ferdig i 2020. Mange store kontrakter i enten nye eller totalrehabiliterte bygg har løftet standarden på Helsfyr-området betraktelig den seneste tiden.

– Det er nok det stedet i Oslo med kortest avstander mellom miljøbyggene med BREEAM-klassifisering. Det har vært flere oppgraderinger, samtidig som det bygges nytt, sier Lundquist.

Men det er ikke bare større offentlige leietakere i området.

– Det er også mange konsulentvirksomheter og IT-bedrifter i Bryn-Helsfyr-området. Det henger sammen med tilgjengeligheten, sier Lundquist

Skal lage gatemiljø

Helsfyr har lenge slitt med stempelet «en asfaltjungel» som følge av mange store veier og få bygg som bidrar til liv på gateplan. Men flere av ombyggingene og nybyggene har blitt gjort med tanke på å få til mer liv rundt byggene.

– Vi får nå en spennende ny bebyggelse på Helsfyr som skaper gatemiljø. Det at det har vært lite liv på gateplan, har vært ett av minusene ved Helsfyr, men det er nå i ferd med å endre seg. Det pågår nå en transformasjon av området nå, sier Lundquist.

Nederst på Helsfyr, ved Valle Hovin, foregår det nå en storstilt boligutvikling. Den nye fotballstadionen til Vålerenga står ferdig, og det kommer også flere nye kontorbygg.

Store utbygginger på Bryn

Mens det bygges og rehabiliteres som aldri før på Helsfyr, er det store planer som ligger lenger frem i tid på Bryn. Blant gårdeierne som har utbyggingsplaner finner vi aktører som Pecunia og Entra.

Sammen med Cema AS vil Pecunia utvikle hele 160 000 kvadratmeter bruttoareal rundt kollektivknutepunktet på Bryn.

– Forslagsstiller ser for seg en utvikling av planområdet i tråd med kommunens føringer for kollektivknutepunkt, og ønsker en dialog og prosess med PBE for å komme frem til den beste løsningen for eiendommene og kollektivknutepunkt Bryn som helhet, påpeker Pilot Arkitekter.

Dermed kan Bryn etter hvert også få arealer som passer til de største leietakerne. I dag er mange av leietakerne på Bryn små og mellomstore bedrifter, og det er ikke så mange av de eksisterende byggene i dagens form som kan huse virksomheter med behov for 20 000 kvadratmeter.

Bryn har også et potensial for flere boliger, og det er flere planer for boligutvikling der. Det kan sammen med nye næringsprosjekter åpne for en mer urban byutvikling på Bryn.

 

 

 

 

 

 

(Visited 770 times, 1 visits today)