Det er Advokatfirmaet Arntzen de Besche som har bestemt seg for å flytte inn i VIA-bygget i Ruseløkkeveien 26. Bygget huser i dag House of Oslo, men rivingsarbeidet er allerede i gang og ferdigstillelse er estimert til 2021.

Advokatkontoret skal leie tre etasjer i sydbygget og sikrer seg dermed rundt 5500 kvadratmeter i bygget. De etablerer seg dermed i samme bygg som Advokatfirmaet Thommessen som signerte leiekontrakt før jul på cirka 8000 kvadratmeter.

– Vi er stolte over å ha inngått leieavtale i det vi mener blir Oslos beste kontorbygg, med vekt på fleksibilitet og miljøvennlige løsninger. Flyttingen til VIA inngår som et ledd i vår ambisiøse satsing på å utvikle oss videre som et av landets ledende advokatfirmaer, sier managing partner Sven Iver Steen i Arntzen de Besche i et blogginnlegg på Akershus Eiendom sine nettsider.

Prosjektet er et samarbeid/ delt eierskap mellom Storebrand og Aspelin Ramm. Rammetillatelse er gitt og arbeidet med å rive eksisterende bygg er allerede i gang.