– Vi synes dette prosjektet er kjempespennende. Vi har veldig stor tro på området og nærheten til kollektivknutepunkt, sier viseadministrerende direktør Kjetil Krutnes i Oslo Areal til NæringsEiendom.

Han snakker om eiendomsselskapets store planer for Christian Krohgs gate 2, ved Akerselva like ved Grønland t-banestasjon. Eiendommen har en tomt på 2,7 mål. Bygget har tidligere vært leid ut til høyskolen Westerdals i en årrekke, men Westerdals flyttet til nybygget Christian Krohgs gate 32. Nå er Oslo Røde Kors en av leietakerne i bygget på drøye 9000 kvadratmeter.

– Vi har sett på hva vi kan gjøre med eiendommen, og det mest hensiktsmessige er å skape et nybygg. Bygningsmassen i området har en god utnyttelse, men bygget vårt er ikke godt nok per i dag. Vi ønsker å løfte dette området, og da særlig løfte Christian Krohgs gate, som i dag er en trist gate, sier Krutnes.

Oslo Areal ønsker å sette opp et bygg på ca. 25-26 000 kvadratmeter. Planen er å ha to lameller mot Christian Krohgs gate og en mot Akerselva.

– De skal sammenbindes med et flott rom i midten hvor det skal myldres. Vi vil utfylle kvartalsrekken, og har hatt en begrenset arkitektkonkurranse, sier Krutnes.

Det var SJ Arkitekter som i samarbeid med Schmidt Hammer Lassen vant konkurransen.

Liv gir trygghet

Området rundt Akerselva ved Grønland regnes i dag som slitent og utrygt, til tross for at det i løpet av de seneste årene har kommet flere nybygg og rehabiliteringer. Norges Handels- og Sjøfartstidende har leid i nabolaget i flere år, og Westerdals holder seg i gaten etter å ha flyttet inn i et nybygg.

– Vi ønsker å være med på å endre det til et attraktivt og trygt sted å være. Skaper man liv, skaper man trygghet. For å få til dette, er vi opptatt av å lage kommersielt liv på gateplan. Vi håper det er mulig å få til et serveringssted som gjør det mulig å komme seg ned til elven, sier prosjekt- og utviklingsdirektør Jorunn Grøntveit.

Det er et mål for Oslo Areal å løfte Akerselva frem og åpne den opp, til glede for både innbyggere og tilreisende. Elvens verdi som rekreasjonsområde vil forsterkes av en ny gangvei langs den vestre elvebredden. Den vil også gi tilgang til kommersiell og andre publikumsrettet virksomhet i Christian Krohgs gate 2.

Oslo Areal ser også for seg at kantinen blir en del av serveringsstedet.

– Det er viktig med sambruk, sier Grøntveit.

Stor etterspørsel

Kjetil Krutnes har stor tro på at leietakerne vil ha et nytt kontorbygg i Christian Krohgs gate. Potensielle leietakere viser allerede interesse for prosjektet.

– Vi merker økende etterspørsel etter kontorbygg som ligger tett på disse knutepunktene. Det er en flight to quality og en flight mot sentrum. Denne etterspørselen hos leietakere har kommet raskere enn mange har sett for seg, og vi føler dette vil forsterkes ytterligere i tiden fremover, sier Krutnes.

Må jobbe med planmyndighetene

Oslo Areal har er nå i full gang med å planlegge prosjektet, og har bedt om et oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten. Byantikvaren har allerede oppført bygget Den Norske Remfabrik på gul liste med begrunnelse av at det har vært et viktig industrianlegg langs Akerselva. Byantikvaren mener videreutvikling av anlegget må ta hensyn til de «eksisterende kvalitetene i materialbruk og variasjon i volum». Plan- og bygningsetaten mener også at bebyggelsen på planområdet har høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi som bør bevares, men at det kan «vurderes om bebyggelsen mot elven kan tåle påbygg for å gi utbyggingspotensiale i tråd med intensjonen for utviklingsområdet i kommuneplanen».

– Vi i Oslo Areal har en god tradisjon for å samarbeide med offentlige myndigheter, sier Krutnes, som er optimistisk med tanke på planene for eiendommen.

Oslo Areal mener det planlagte bygget gir mange nye arbeidsplasser i en svært sentral del av byen, med svært kort avstand til kollektivknutepunktet Oslo S. Prosjektet tar bevisst tak i byens fasader mot elva og bidrar til etablering av regulert gangvei langs Akerselva, argumenterer selskapet overfor Plan- og bygningsetaten.

Sentrums comeback

Oslo sentrum har hatt en sterk stilling hos leietakere i flere år, men den seneste tiden har etterspørselen etter topp moderne kontorlokaler i sentrum økt kraftig. Store IT-selskaper som IBM og Microsoft har flyttet eller er i ferd med å flytte fra henholdsvis Rosenholm og Lysaker til sentrum, og det er ventet at flere selskaper i IT-sektoren vil følge etter. Oslo Areal mener det er god utnyttelse av byen at det blir fortettet og bygd nytt sentralt nær jernbane, buss- og t-banestasjonene.

– Vi må tilby gode arealer der det er lett å fortette, sier Krutnes.

(Visited 963 times, 1 visits today)