– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hva skiller Oslo Areal fra andre gårdeiere?

– Oslo Areal scorer svært høyt på kundetilfredshetsundersøkelsen til NLI, og en viktig del av forklaringen er raske beslutninger og tett dialog. Leietakerne våre vet samtidig at vi står for forutsigbarhet og kvalitet, tenker fremtidsrettet og skreddersyr bærekraftige kontorløsninger. Vi både eier og drifter byggene våre, og tilbyr leietakerne en høy grad av løsningsorientering og fleksibilitet. Oslo Areal kan rett og slett kontor.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Å starte prosessen tidlig er det viktigste. Tenk 10 år fremover, og se for deg hvilke behov selskapet vil ha. Utviklingen innen kontorlokaler akselererer, dette innebærer at fleksibilitet og endringsmuligheter er sentralt. Å avklare beliggenhet i forhold til bærekraft vil bli viktig, ikke minst med tanke på transport. Utformingen av lokaler er av stor betydning, og kan, når det blir gjort hensiktsmessig, fungere som en signatur for selskapets virksomhet.

– Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg?

– Oslo Areal mener beliggenhet trumfer det meste. Å prioritere geografiske områder basert på ønsket profil og nærhet til kollektivknutepunkter er fornuftig etter hvert som byer fortettes. Bærekraftige strategier som tar godt vare på miljø bør også stå høyt på listen når valget av kontorbygg gjøres. Sist, men ikke minst, er det viktig at utleier er finansielt trygg og solid.

Med to solide selskaper i ryggen – Oslo Areal eies 50/50 av Gjensidige Forsikring ASA og svenske AMF Pensionsförsäkring AB – skaper dette ekstra trygghet hos våre leietakere. 

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Vær opptatt av at utleier legger vekt på grønne leiekontrakter, og tar bærekraftige strategier og relevant miljøteknologi på alvor, både når det gjelder drift og forvaltning. Still høye krav når det gjelder sertifisering, både til rehabiliterte og nybygg. Oslo Areal sertifiserer alle sine nybygg, men vi er også opptatt av at vi ikke må komme dit at vi river et velfungerende bygg bare fordi det ikke oppnår miljøsertifisering – det er ikke bærekraftig. Vi imøteser også gjerne et enda større miljøengasjement fra våre leietakere, det vil komme begge parter til gode.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Å velge en utleier som ikke har vilje eller evne til å investere i eiendommen i leieperioden eller ikke skjønner at en leietaker må kunne ha en mulighet til å enten vokse eller redusere, er den største fallgruven. Fleksibilitet hos utleier når det gjelder areal, investeringer og tjenester er helt sentralt. Sjekk også økonomisk soliditet og utleierens profil når det gjelder bærekraft og innovasjon. Velg rett og slett en utleier med fokus på leietaker.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Medarbeiderne bør tas med i prosessen når man vurderer nye lokaler. De tilbringer mye tid på jobb, og da er trivsel viktig. Kontorbygget er ikke bare selskapets, men også medarbeidernes ansikt utad, og skal inspirere til samhandling, effektivitet og trivsel. Selvsagt vil beliggenhet og tilgjengelighet også bli stadig viktigere i kampen om de dyktigste medarbeiderne.

– Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Kollektivknutepunktene er sentrale, og det aller største knutepunktet knytter sammen ulike transportmidler på Oslo S. Her skjer det mye spennende, Oslo Areal er blant annet engasjert på Galleri Oslo på Vaterland. På kollektivknutepunktene Skøyen og Helsfyr ser vi dessuten en helhetlig byutvikling som gjør området interessant. At Bjørvika og Kvadraturen også tar form, er selvfølgelig positivt. Leiemarkedet for kontorer vil alltid vibrere mest i områder der byutvikling er en sømløs kombinasjon av et levende sentrum og bærekraftige knutepunkter i randsonene av byen.

– Hva er fremtidens kontor – og hvordan jobber dere med dette?

– Det gode, gamle kontoret utfordres av nettverk og teknologi. Digitaliseringen åpner for spennende, nyskapende endringer. Møteplasser vil bli viktigere enn kontorplasser. Morgendagens kontor vil være en frodig miks av cellekontorer, åpent landskap og team- og aktivitetsbaserte kontorer. Fremtidens kontor må med andre ord ha større fleksibilitet enn før. Kontorlokalene blir åpne 24/7, og i tillegg skyter coworking fart, noe som stiller nye krav til utleiere. Omgivelsene får større betydning, nærmiljøet må kunne tilby service og tjenester av ulike slag og det må være enkelt å komme seg til og fra jobben. Oslo Areal er godt rigget når det gjelder spørsmålet om fremtidens kontor. Vår strategi om å satse bevisst på kollektivknutepunkter er styrket i 2017, og både der og i sentrum skal vi kunne tilby fremtidsrettede eiendommer tilrettelagt for bruk av moderne teknologi og ulike samhandlingskonsepter.