De tradisjonelle modellene for retail er i endring. Vi har sett det komme over flere år. Men det er nå en gang slik at endringer først skjer sakte, og så skjer de veldig raskt. I norsk varehandel har det vært overraskende lite «sense of urgency» når det gjelder å møte ny teknologi og nye forbrukmønstre, og det er grunn til å tro at retailbransjen står overfor «den perfekte storm» .

For det er ikke slik at det er netthandel alene som truer handelen. Endret forbrukeradferd spiller også en stor rolle. Og den atferden rammer ikke bare fysiske butikker, men hele økosystemet i varehandelen.

Nå i 2018 blir Millenialgenerasjonen den største forbrukergruppen. Dette er de som er født fra midten av 80-tallet og litt inn på 2000-tallet.

For å være en relevant og interessant tilbyder av varer og tjenester til denne generasjonen er det viktig å forstå hvordan de tenker. Avstanden mellom de som styrer næringslivet og de som er operative forbrukere har nemlig aldri vært større.

Millennials er kritiske; De har et elsk-hatforhold til merkevarer. En stor del av de er veldig kritiske til annonsører og er derfor tøffe å overtale. Se bare hvordan bloggeren Sophie- Elise klarte å endre Freias bruk av palmeolje ved å boikotte påskeeggene deres et år. Men når man først har klart å vinne millennialgenerasjonens lojalitet viser de også sterk tilknytning. Tross alt er de svært opptatt av merkevarer og har tro på at dette vil gjøre livet bedre.

Millennials er globale; De elsker å reise og en stor del av de tar hele eller deler av sin utdannelse i utlandet. Over halvparten rangerer” reise” som sin yndlingsaktivitet. Allerede her ser vi en tydelig dreining av forbruket, bort fra ting og mot opplevelser.

Millennials er” på”; De har mye interaksjon med venner, og er redde for å gå glipp av noe. De er alltid tilgjengelige og sier at de ikke orker tanken på å ikke være tilgjengelig 24/7.

Millennials er selfie-generasjonen; De vil gjerne ha et image og et liv som imponerer andre og lar seg motivere av nyttige og realistiske forslag til egenutvikling. De betaler heller for gode opplevelser enn for produkter.

Millennials vil underholdes og inspireres; De forventer at merkevarer underholder og bringer virkelige opplevelser. De vil stimuleres, og vil være med å bidra/skape gjennom engasjerende innhold, filmer, sponsing, events.

Millennials er utålmodige; De forlater en nettside hvis den ”lagger” 4 sekunder. Da er relasjonen tapt for alltid.

Millennials er bevisste forbrukere; De sjekker kontinuerlig priser og produkter, og dette skjer utelukkende i digitale kanaler, i all hovedsak på mobiltelefon. «Word of Mouth» er utbredt og de utveksler informasjon med venner. De gir derfor også mer feedback til merkevarer, og de deler gode produktopplevelser med sine ”venner” online. I dette ligger et enormt markedsføringspotensiale for retailerne. Det har aldri vært billigere å markedsføre produktene sine, forutsatt at man evner å spille på lag med denne generasjonen.

Millennials er opptatt av bærekraft; I henhold til World Economic Forum rangerer millenials klimaendringer som det største verdensproblemet i dag. De er den første generasjonen som stiller verdispørsmål til næringslivet. Denne generasjonen har et svært bevisst forhold til produktenes verdikjede. Er det barnearbeid? Er produksjonsprosessen skadelig for lokalmiljøet? Er produktet testet på dyr? Inneholder det stoffer som kan være skadelig for helsen eller miljøet? Er produktet biologisk nedbrytbart?

Millenials deler, bytter og låner; Som nevnt tidligere er de opptatt av merkevarer. Men merkevaren kan like gjerne være kjøpt i en vintagebutikk eller på finn.no. eller leid på www.sobocommunity.no. De produserer sin egen kosmetikk, fordi de ikke stoler på de store kommersielle aktørene lenger.

Med andre ord;

Millennials ønsker ærlige produkter som ikke lover for mye. De vil ha produkter som har en identitet, og som inspirerer. Det er ekstra poeng om merkevaren er sertifisert i forhold til etikk-  og bærekraft-standarder. De søker en samvittighetsfull opptreden fra produsentene, og ikke minst at verdikjeden er transparent.

Derfor; vær inspirerende og ærlig, tenk internasjonalt, kommuniser og engasjer via sosiale nettverk og hjelp milennialsene med å uttrykke egen identitet.

Ved å ta denne generasjonen på alvor, lytte og lære av de, står man bedre rustet i den omstillingen varehandelene står ovenfor.