Leietakere som flytter risikerer å få store regninger fra gårdeier dersom de ikke har vært påpasselig med å vedlikeholde lokalene og dokumentere tilstanden da de flyttet inn. Og det er ikke alltid en gårdeier som har mistet leietakeren er særlig fleksibel når det blir klart at lokalene vil bli stående tomme.

Vedlikeholdsplikt 

Det er leietakers vedlikeholdsplikt som kan skape problemer for de som flytter til nye lokaler. Leietaker plikter å levere tilbake lokalene i tilnærmet samme tilstand som ved innflytting (tar hensyn til ”alminnelig slit og elde”). Dersom leietakers vedlikeholdsplikt ikke tas alvorlig, risikerer leietaker å måtte ut med store erstatningsbeløp når de flytter til andre lokaler. Det kan være smart å utarbeide en vedlikeholdsplan for å sikre at lokalene er i god nok stand da de leveres tilbake. Også ved endringer av lokalene uten gårdeiers godkjenning kan koste dyrt, da gårdeier ofte vil ha erstatning for kostnader ved å sette lokalene tilbake til opprinnelig stand.

Overtakelsesprotokoll 

For både leietaker og utleier er det viktig å sørge for at det ved eventuelle uenigheter om tilbakeleveringen foreligger klare bevis for leieobjektets tilstand og hvilke intensjoner avtalepartene har hatt. Den beste måten å løse bevisspørsmålene på er ved å ha gode overtakelsesprotokoller.

Hva må med i en overtakelsesprotokoll?

  • Info om leieobjektets stand (her får man med alt som er relevant, fra info om gulv til varmtvannstanken)
  • Inventarliste (hvis lokalene leies ut med inventar)
  • Informasjon om nøkler (hvor mange leietaker disponerer)
  • Måleravlesninger (strøm, vann, gass osv)
  • Signatur

Man bør ta bilder og dokumentere leieobjektets stand når leietaker flytter inn. Det vil kunne hindre konflikter ved en tilbakelevering etter fem eller ti år, hvor alminnelig slit og elde har virket inn. Hvis man ikke har dokumentert før-situasjonen med bilder, kan det være vanskelig å definere hva som er alminnelig slit og elde.